۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد
كاركنان
معاونت دانشجویی 
نام و نام خانوادگی
 عنوان شغل  شماره تماس
 دکتر مرتضی حاجی حسینی  معاون دانشجویی  37932214
 علیرضا کریمی  مسئول دفتر معاون دانشجویی 37932214
 فلورا کیخسروی  متصدی امور دفتری معاون دانشجویی  37932214
 دکتر علی بهرامی
 مدیر امور دانشجویی  37932215
الهه جمالی
معاون مدیر دانشجویی  37932215
 نیلوفر پناهی  مسئول دفتر مدیر دانشجویی  37932215
 حسینعلی باقرنیا  حسابدار معاونت دانشجویی  37932221
 زهرا نجارزادگان  کارشناس فناوری اطلاعات  37932227
 مریم ملکی کارشناس کمیسیون موارد خاص استانی37934161
 
کارکنان اداره تغذیه 
 
 مجتبی شاکریان  سرپرست اداره  37932226
 حمیدرضا صادقی  مسئول اتوماسیون تغذیه  37932220
 جلال هادیان  متصدی اتوماسیون تغذیه و خوابگاه  37932238
 هلیا خاجوی  کارشناس صنایع غذایی 37932233
 -
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان اداره رفاه دانشجویان(وام)
 
 لاله فارسی  رئیس اداره
 37932241
اکرم مکی نژاد
 کارشناس رفاه گروه نقشه برداری
37932241
 سهیلا کلانتر  کارشناس رفاه دانشکده های زبان - فناوری نوین - تربیت بدنی- مجازی-گروه مهندسی برق
 37932246
 فریبا شهیدی  کارشناس رفاه دانشکده های مهندسی کامپیوتر -علوم تربیتی-گروه مهندسی شیمی
 37932244
 اکرم مکی نژاد
 کارشناس رفاه دانشکده ریاضی و آمار-علوم- شیمی- فیزیک
 37932241
زهرا کیانی
 کارشناس رفاه دانشکده های ادبیات - اهل بیت- جغرافیا-گروه مهندسی عمران - گروه مکانیک
 37932245
 مرضیه سعادت  کارشناس رفاه دانشکده اقتصاد- گروه مهندسی پزشکی
 37932246
 
 
 
کارکنان خوابگاه های دانشجویی
 
 دکتر محمد امیری  رئیس- مسئول خوابگاه برادران  37932915
 علیرضا تورجی زاده   متصدی امور اداری خوابگاه برادران  37932917
 سید الیاس موسوی  متصدی امور اداری خوابگاه برادران  37932917

 مسئول خوابگاه خواهران  37932213
     
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان مرکز مشاوره  و راهنمایی دانشجویان
 
 دکتر احمد صادقی  سرپرست اداره
 37932327
 عصمت مهرانی  مسئول دفتر  37932327
 فاطمه فتحی  کارشناس مددکاری اجتماعی-کارشناس کمیسیون موارد خاص- روانسنج  37934130
 سارارفیعی-مریم سلطانیان  مسئول پذیرش  37932326
 آزاده رفیعی  کارشناس مددکاری اجتماعی  37932326
 الهام شکرانه  روانشناس بالینی  37934271
 گیتی نصر اللهی  کارشناس مددکاری اجتماعی- مسئول کارگاه های آموزشی  37934131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان اداره تربیت بدنی 
 دکتر مهدی رافعی رئیس اداره
 37932581
 احمد همه ویسی معاون 37934185
 اکرم باطنی مسئول دفتر 37932581
 پریوش اسدی کارشناس تربیت بدنی خواهران 37932340
سعید انصاری کارشناس تربیت بدنی برادران 37932583

 
   
   
  
                               کارکنان مرکز بهداشت
 
 دکتر مجید غیاث رئیس مرکز بهداشت
 37934315
 فاطمه صانعی کارشناس بهداشت 37932225
سمیه غفاری پور
 مسئول دفتر و کارشناس مرکز بهداشت
 37934315
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/15
تعداد بازدید:
8971
Powered by DorsaPortal