۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد
معاون دانشجويي

 دکتر مرتضی حاجی حسینی

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
پروفایل :  http://ltr.ui.ac.ir/m.hajihosseini
پست الکترونیک :m.hajihosseini@ltr.ui.ac.ir
تلفن: 03137932214
دورنگار  :37932217 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/05
تعداد بازدید:
6800
Powered by DorsaPortal