۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
کارکنان
 
علی امین نیلی
رئیس اداره کارگزینی یاوران علمی
شماره تماس:03137932095
 
شرح وظایف:
نظارت بر فعالیتها و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و شرکت در جلسات حسب موضوعات مربوطه /ارائه گزارشات مختلف به مقامات مافوق
بررسی مکاتبات واحکام صادره از سوی کارکنان کارگزینی و تطبیق آن با قوانین و ارسال جهت امضا مقام مافوق
ارائه پیشنهاد ونظر حسب مورد در زمینه اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه استخدامی اعضا غیر هیات علمی
پاسخگوئی و راهنمائی و رسیدگی به درخواستهای کارکنان مطابق با قوانین   
زهرا امامی
کارشناس منابع انسانی دانشکده ها
شماره تماس:03137932025
 
شرح وظایف: 
مسئول سایت کارگزینی، کارشناسی به هیأت اجرایی در موضوعات " ارتقای رتبه پرسنل - اعمال مدرک - ادامه تحصیل - تبدیل وضعیت استخدامی - انتقال به دانشگاه و بالعکس ماموریت - ماموریت آموزشی تغییر پست و یاتغییر عنوان وظیفه بازخریدی - بازگشت به کار- استعفا ،بدون حقوق ، خدمت پاره وقت بازنشستگی پیش از موعد - سختی کار وحق لباس کارکنان - -تهیه جداول نیروی انسانی واحدها
 
 
 
حسین زالی
کارشناس منابع انسانی
 
شرح وظایف: 
 
مهدی شبانیان
 کارشناس منابع انسانی (معاونت تحقیقات و فناوری- معاونت دانشجویی)
شماره تماس:03137932032

شرح وظایف:
مسئول دوره های آموزشی کارکنان- کارشناس کمیته اداری انجام امور مربوط به ساماندهی نیروی انسانی و تهیه ابلاغهاکارشناس هیات اجرایی (بررسی درخواست کارکنان وارائه گزارش کارشناسی به هیأت اجرایی در موضوعات " ارتقای رتبه پرسنل - اعمال مدرک -ادامه تحصیل - تبدیل وضعیت استخدامی - انتقال به دانشگاه و بالعکس - ماموریت - ماموریت آموزشی تغییر پست و یاتغییر عنوان وظیفه بازخریدی - بازگشت به کار- استعفا ،بدون حقوق ، خدمت پاره وقت ، بازنشستگی پیش از موعد - سختی کار وحق لباس کارکنان --تهیه جداول نیروی انسانی واحدها 
مهری افضل
مسئول حضور غیاب - کارشناس منابع انسانی حوزه ریاست شماره تماس:03137932195

شرح وظایف:
کارشناس کمیته اداری انجام امور مربوط به ساماندهی نیروی انسانی و تهیه ابلاغها کارشناس هیات اجرایی (بررسی درخواست کارکنان وارائه گزارش کارشناسی به هیأت اجرایی در موضوعات " ارتقای رتبه پرسنل - اعمال مدرک ادامه تحصیل - تبدیل وضعیت استخدامی - انتقال به دانشگاه و بالعکس - ماموریت - ماموریت آموزشی تغییر پست و یاتغییر عنوان وظیفه بازخریدی بازگشت به کار- استعفا ،بدون حقوق ، خدمت پاره وقت ، بازنشستگی پیش از موعد - سختی کار وحق لباس کارکنان -تهیه جداول نیروی انسانی واحدهاگزارش گیری مانده مرخصیها اصلاح برخی ترددها با تایید رئیس واحد مربوطه تحویل Username و Password به پرسنل و روسای واحدها جهت تایید درخواستهای مرخصی پرسنل جابجایی اثر انگشت پرسنل براساس ابلاغ از طرف واحدها غیرفعال کردن کارتهای حضور و غیاب و ثبت اثر چهرهارسال گزارش های کسرکار و غیبت به امور مالی جهت کسر از حقوق پرسنل
 
 
 
 
سید مصطفی طباطبائی
کارشناس منابع انسانی (معاونت مالی و اداری- معاونت آموزشی)
شماره تماس:03137934138


شرح وظایف:
صدور انواع احکام کارگزینی و قراردادها -همکاری با امور حقوقی در تهیه دفاعیه ها و لوایح حقوقی مرتبط با حوزه اداری
کارشناس امور بازنشستگی: بررسی کلیه پرونده های مشمول بازنشستگی و محاسبه و ارسال فرمهای شماره 1 و 2 بازنشستگی به سازمان بازنشستگی استان اصفهان
بصورت فیزیکی انجام امور انتقال حق بیمه از صندوق تأمین اجتماعی به سازمان بازنشستگی - محاسبه کسورات بازنشستگی سنوات رسمی وغیر رسمی ( قراردادی - پیمانی ) مکاتبه با امور مالی جهت پرداخت پاداش و ذخیره مرخصی ومطالبات ....
 مجید غلامی
کارشناس بیمه کارکنان
شماره تماس: 03137933056

شرح وظایف:
ارسال لیست ماهانه بیمه شاغلین و ارسال صورت معوقات بیمه - اعتراض به میزان حق بیمه ارسالی از جانب سازمان تامین اجتماعی و پیگیری آن -تعامل با مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی در رفع مشکلات کارکنان -پاسخگویی و مشاوره به پرسنل در باب امور بیمه  
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/12
تعداد بازدید:
6984
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان -ساختمان مرکزی-اداره کارگزینی یاوران علمی
کدپستی: 8174673441
تلفن: 031-37932022 تلفکس: 37932021
Powered by DorsaPortal