۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
مديران قبلي
نام و نام خانوادگی

دانشکده -گروه آموزشی

شروع دوره مدیریت

 

دکتر مهدی مومنی

فنی مهندسی- مهندسی نقشه برداری

1398