معاون پژوهشي
 
دکتر وازگن میناسیان
دکترای فیزیولوژی ورزشی
دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
تلفن: 37934245
آدرس پست الکترونیکی :
 v.minasian@spr.ui.ac.ir
vazgenmin@yahoo.com                                
 
پروفایل استاد: http://spr.ui.ac.ir/v.minasian
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
4333
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: ................
E-mail:
تلفن:37932571تلفکس: 36687572
Powered by DorsaPortal