دفاع دانشجوي از پايان نامه دوره دكتري رشته رياضي
دفاع دانشجوي دوره دكتري گروه رياضي
دفاع دانشجوي از پايان نامه دوره دكتري رشته رياضي خانم فاطمه فخار

به نام خدا

خانم فاطمه فخار دانشجوي دكتري رشته رياضي محض گرايش آناليز ( تابعي) از موضوع رساله خود دفاع مي نمايند.

 

موضوع رساله دكتري:

وجود جواب هاي مسائل بهينه سازي مجموعه مقدار


اساتيد راهنما:

دكتر مهدي چينايي و دكتر مجيد فخار

 

تاريخ: چهار شنبه 4 دي ماه 98

ساعت: 8 صبح

مكان: سمينار گروه رياضي

 
تاریخ:
1398/09/27
تعداد بازدید:
934
منبع:
Powered by DorsaPortal