دفاع دانشجوي از پايان دوره دكتري رشته رياضي
دفاع دانشجوي دوره دكتري گروه رياضي
دفاع دانشجوي از پايان نامه دوره دكتري رشته رياضي خانم سحر عطار زاده

به نام خدا

خانم سحر عطارزاده دانشجوي دكتري رشته رياضي محض گرايش آناليز ( تابعي) از موضوع رساله خود دفاع مي نمايند.

 

موضوع رساله دكتري:

مسئله بهينه سازي و آناليز فضاي تصوير


اساتيد راهنما:

دكتر جعفر زعفراني و دكتر مجيد فخار

 

تاريخ: چهار شنبه 4 دي ماه 98

ساعت: 10 صبح

مكان: سمينار گروه رياضي

 
تاریخ:
1398/09/27
تعداد بازدید:
863
منبع:
Powered by DorsaPortal