۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
1397/07/25
دو فصلنامه نشريه علمي پژوهشي رويكردهاي نوين آموزشي
سال دوازدهم شماره 2 پياپي 26 پاييز و زمستان 96 نشريه رويكردهاي نوين آموزشي
دو فصلنامه نشريه علمي پژوهشي رويكردهاي نوين آموزشي
 
سال دوازدهم شماره 2 پياپي 26 پاييز و زمستان 96 نشريه رويكردهاي نوين آموزشي منتشر شد
رويكردهاي آموزشي همواره يكي از عوامل ارتقاء كيفيت در نظام هاي آموزشي بوده است. از آنجا كه رويكرد آموزشي تحت تأثير عواملي مانند ويژگي هاي فراگير، مقطع تحصيلي، محتوا و امكانات موجود مي‌باشد، همواره بايد تلاش نمود تا بهترين رويكردها مورد استفاده قرار گيرند و يا ابداع شود. با توجه به تغييرات مداوم عوامل مذكور، هدف مجله نشر و اشاعه پژوهش هاي اصيل و ارزنده‌اي است كه در خصوص رويكردهاي نوين آموزشي انجام مي‌شود. دوفصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي از پژوهش هاي بين رشته‌اي مرتبط نيز استقبال مي‌نمايد. از جمله زمينه ­هاي مورد توجه مجله به شرح زير مي­ باشد: رويكردهاي نوين ياددهي، يادگيري، روش ها و ابزارهاي نوين آموزشي، رويكردها و شيوه­ هاي نوين تهيه و تدوين محتواي آموزشي، شيوه هاي نوين ارزشيابي آموزشي و برنامه­هاي درسي، شيوه هاي نوين پژوهش در رويكردهاي ياددهي و يادگيري، شيوه هاي نوين هدايت و راهنمايي پروژه هاي پژوهشي.
http://nea.ui.ac.ir
تعداد بازدید:
587
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal