۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
1397/07/25
فصلنامه علمي -پژوهشي نشريه تحقيقات بازاريابي نوين
سال هشتم، شماره يك، شماره پياپي(28) بهار 1397
فصلنامه علمي -پژوهشي نشريه تحقيقات بازاريابي نوين

دانشگاه اصفهان با همكاري دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، يزد، شيراز، صنعتي اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، اقدام به انتشار مجله علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين نموده است. اين مجله بر اساس مصوبه شماره 104401/11/3/89 مورخ 14/12/89 كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، داراي درجه علمي- پژوهشي است و در پايگاه هاي استنادي Ebsco, Google Scholar, ISC, Doaj, Ulrich نمايه شده است.
http://nmrj.ui.ac.ir/
تعداد بازدید:
495
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal