۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
1397/07/25
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه متن شناسي ادب فارسي
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه متن شناسي ادب فارسي شماره جاري: دوره 10، شماره 4 - شماره پياپي 40، زمستان 1397
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه متن شناسي ادب فارسي
 
نشريه "دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان" بر اساس رأي يكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي كشور، مورخ 19/12/1374حائز دريافت درجه علمي- پژوهشي شناخته شد. بر اساس نامه شماره 4441/3 مورخ 06/06/1386 اين نشريه به چهار عنوان نشريه تخصصي تفكيك شد. فصل نامه "پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي" يكي از اين چهار نشريه است. اين نشريه بر اساس نامه شماره 125349 مورخ 11/07/1390 مركز برنامه ريزي و سياست گذاري پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با عنوان جديد "متن شناسي ادب فارسي" با حفظ اعتبار علمي- پژوهشي اجازه انتشار يافت. اين نشريه در حال حاضر در پايگاه هاي زير نمايه مي شود. ISC, Doaj, EBSCO, Noormags, SID, Magiran, Ulrich, Scientific World Index
لينك نشريه:http://rpll.ui.ac.ir
تعداد بازدید:
550
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal