۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
ارکان
 * اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 
     - اعضا
     - وظایف
 
 * شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 
    - اعضا 
    - وظایف
 
 * گروه نظارت و ارزیابی آموزش 
    - اعضا
    - وظایف
 
  * گروه نظارت و ارزیابی پژوهشی 
    - اعضا
    - وظایف
 
 * گروه نظارت و ارزیابی دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی
    - اعضا
    - وظایف
 
 * گروه نظارت و ارزیابی اداری، مالی و پشتیبانی
    - اعضا
    - وظایف 
 
  
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/25
تعداد بازدید:
152
Powered by DorsaPortal