۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
اعضای گروه ریاضی
دکتر سعید وحدتی
سمت: ریاست دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی کاربردی - ریاضیات مالی
آدرس پست الکترونیکی: s.vahdati@khn.ui.ac.ir & sdvahdati@gmail.com 
تلفن: 57770691-031
دکتر حمیدرضاحاجی شریفی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی محض - آنالیز تابعی
آدرس پست الکترونیکی: h.r.hajisharifi@sci.ui.ac.ir
تلفن: 57995201-031

دکتر منیژه بحرینی
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی
آدرس پست الکترونیکی: 
تلفن: 57995212-031

دکتر عباس چراغی
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی - جبر - رمز
آدرس پست الکترونیکی: a.cheraghi@khn.ui.ac.ir
تلفن: 57995216-031

دکتر علی داوری
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز عددی
آدرس پست الکترونیکی: a_davari@sci.ui.ac.ir
تلفن: 57995214-031

دکتر مریم شاه سیاه
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی: maryam.shahsiah@gmail.com
تلفن: 57995211-031

دکتر مهدی الیاسی
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته و گرایش: ریاضی - جبر 
آدرس پست الکترونیکی: eliasimehdi@gmail.com
تلفن: 57995213-031

دکتر محمدرضا قانعی
سمت: معاون دانشجویی و فرهنگی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز هارمونیک
آدرس پست الکترونیکی: m.r.ghanei@khn.ui.ac.ir
تلفن: 57995303-031

دکتر رضا کیخایی
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی - مالی 
آدرس پست الکترونیکی: 
تلفن: 57995304-031

دکتر راضیه واحد
سمت: عضو هیئت علمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر
آدرس پست الکترونیکی: r.vahed@math.ui.ac.ir
تلفن: 57995217-031
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/05
تعداد بازدید:
1602
دانشگاه اصفهان
آدرس: خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
کدپستی: 8793119318
پست الکترونیکی: info@khn.ui.ac.ir
تلفن: 03157770692
تلفکس: 03157770691
 
ما را دنبال کنید
   
Powered by DorsaPortal