۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
FA
دانشگاه اصفهان
زمين شناسي زغال سنگ
زمين شناسي زغال سنگ
زمين شناسي زغال سنگ
درونمايه كتاب از 14 فصل تشكيل شده كه قسمت اعظم آن از كتاب زمين شناسي زغال سنگ از لاري توماس (2013) ترجمه و گردآوري شده است. كوشش بر آن بوده كه تمامي مسائل زمين شناسي زغال سنگ به نگارش درآيد با اين حال بر اين اعتقاديم كه كتاب حاضر، اثر نارسايي است كه حق مطلب، بي ترديد در بسياري موارد آنطوريكه بايد ادا نشده است. بر اين اساس، هر گونه كاستي و نقصاني را كه در اين حيطه متوجه ما مي باشد با اشتياق وافر مي پذيريم. اميدواريم نشر اين كتاب، هر چند گامي است بسيار ناقص، ولي انگيزه اي باشد براي آناني كه سال ها در معادن زغال سنگ ايران از هيچ تلاشي براي چرخش چرخ هاي صنايع مرتبط فرو گذار نكردند و به يقين در آينده، در اين زمينه گام هاي اساسي تر برخواهند داشت. 

 

تاریخ:
1398/08/06
تعداد بازدید:
2067
منبع:
Powered by DorsaPortal