۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر
دکتر مهدی کارگر فرد بر اساس اطلاعات بیست سال اخیر پایگاه وب‌آو‌ساینس، به عنوان پراستنادترین نویسنده حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران معرفی شد
بر اساس اطلاعات بیست سال اخیر (2021-2002) پایگاه وب‌آو‌ساینس، دکتر مهدی کارگرفرد رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان با 679 استناد (47 مقاله) پراستنادترین نویسنده حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رحیم شهبازی استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مقاله علمی پژوهشی خود با عنوان برونداد علمی فیزیولوژی ورزشی ایران در حوزه تندرستی بر اساس پایگاه وب آو ساینس (2021-2001): مطالعه علم‌سنجی، دکتر مهدی کارگر فرد را به عنوان پراستنادترین نویسنده حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران معرفی نمود.

دکتر رحیم شهبازی در این مقاله تصریح نموده است: با تحلیل بروندادهای علمی نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توان مطالب مفیدی از وضعیت تولیدات علمی افراد و سازمان‌ها به دست آورد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل بیست سال (2021-2002) تولید علم حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران و ترسیم چگالی هم‌تالیفی بر اساس اطلاعات پایگاه وب‌آوساینس بود.

وی افزود:  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل مدارک نمایه شده (2021 -2002) پژوهشگران ایران در حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی در پایگاه وب‌آو‌ساینس بود.

 برای ترسیم نقشه‌های علمی، از نرم‌افزار VOSViewer و برای استخراج اطلاعات از نرم‌افزار HistCite کمک گرفته شد.

دکتر شهبازی اظهار داشت:  طی سال‌های 2002 تا 2021 میلادی، 1865 رکورد مربوط به فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران در پایگاه وب‌آو‌ساینس نمایه شده و روند انتشار صعودی بوده است. حدود 9 درصد مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی یک نویسنده‌ای و 91 درصد حاصل زحمات گروهی بوده است. کلمه Exercise با بسامد 667، پرتکرارترین کلمه در مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی است. بر اساس یافته‌ها، در بین دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ترتیب دانشگاه‌های گیلان (146)، تهران (142)، تربیت مدرس (114)، اصفهان (110)، و خوارزمی (109) رتبه‌های اول تا پنجم تولید علم حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

 همچنین یافته‌ها نشان داد محمدعلی آذربایجانی، مهدی کارگرفرد، حمید اراضی، مقصود پیری، و حمید رجبی به ترتیب با چگالی هم‌تالیفی 383، 201، 180، 150، و 143 جزو نفرات اول فهرست نویسندگان مهم و اثرگذار حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران هستند.

در ضمن بر اساس اطلاعات بیست سال اخیر (2021-2002) پایگاه وب‌آو‌ساینس، مهدی کارگرفرد با 679 استناد (47 مقاله) پراستنادترین نویسنده حوزه فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران است.


گفتنی است، ایران رتبه بیست و پنجم تولید علم فیزیولوژی ورزشی در حوزه تندرستی را دارد و لازم است برنامه‌ریزی‌های بیشتری برای تقویت جایگاه جهانی آن صورت پذیرد.

 

 

 

تاریخ:
1401/06/23
تعداد بازدید:
599
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal