۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
-
گزارشگری مالی بین‌المللی راهنمای کاربردی
-

موضوعات :

علوم انسانی

برچسب ها :

حسابداری- استانداردها

صورت های مالی

شابک: 978-600-1101-85-4

ناشر: دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات: 596

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1400

قیمت : 1,100,000 ریال

اندازه : وزیری

تعداد

شــفافیت در بازارهای مالــی و کاهش نبود تقــارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاری و صاحبان شرکت‏ها از مهمترین عوامل مؤثر در رابطه با عملکرد مناســب تخصیصی بازارهای مالی اســت. کشورهای مختلف در شــرایط عادی، اســتانداردهای متفاوتی برای محاسبه ســود و تهیه صورت‏هــای مالی دارند کــه حاصل ایــن امر، وجود تفاوت‏های درخور توجه در نحوه گزارشگری است. وجــود تفاوت‏ها در نحوه گزارشــگری مالی می‏توانــد به عنوان یک محدودیت برای ســرمایه‏گذار در رابطه با موقعیت‏های بیشتر برای ســرمایه‏گذاری قلمداد شــود. صورت‏های مالی که با استفاده از مجموعه‏ای از استانداردهای حســابداری مشترک ارائه شوند، می‏توانند سرمایه‏گذار را در فهم بهتر شرایط مختلف سرمایه‏گذاری یــاری کننــد. از اینرو، دلیــل اهمیــت پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را می‏توان در ایجاد یکپارچگی و یکسان‏ســازی رویه‏های حسابداری و مقایسه‏پذیر بودن صورت‏های مالی شرکت‏ها در کشور‏های مختلف دانست. هدف این کتاب این است که از طریق بیانی شفاف و ارائه مثال‏های ساده و قابل فهم زمینه لازم را برای درک و اجرایی نمودن این استاندارد ها فراهم آورد.

تاریخ:
1400/06/03
تعداد بازدید:
243
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal