۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
خدمات به اعضاي هيات علمي (ميز خدمت)

نام خدمت ارائه شده عنوان خدمت ارائه شده فرمها آئین نامه  کارشناس مربوطه/شماره تماس 
فرصت مطالعاتی         

درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

1

2

سرکارخانم خالصی/37932176

ارائۀ گزارش علمی توسط عضو هیئت علمی پس از پایان ماموریت فرصت مطالعاتی

1
    2    

      سرکارخانم خالصی/37932176


ارائۀ گزارش علمی توسط عضو هیئت علمی در دورۀ فرصت مطالعاتی
1

2

سرکارخانم خالصی/37932176

      ارائۀ گزارش مالی توسط عضو هیئت علمی پس از پایان ماموریت فرصت مطالعاتی

1

2

سرکارخانم خالصی/37932176
همایش‌ها

درخواست شرکت در همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور توسط اعضای هیئت علمی

1

2

سرکارخانم خالصی/37932176

       ارائۀ گزارش شرکت در همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور توسط اعضای هیئت علمی

1

2
سرکارخانم خالصی/37932176

 

تصویب برگزاری همایش‌های بین المللی

1

2

سرکارخانم خالصی/37932176


تصویب برگزاری همایش‌های ملی

1

2

سرکارخانم خالصی/37932176

دوره تحقیقاتی

درخواست شرکت در دوره های تحقیقاتی خارج از کشور اعضا هیات علمی

1

2

سرکارخانم خالصی/37932176


ارائۀ گزارش شرکت در دوره های تحقیقاتی خارج از کشور اعضا هیات علمی

1

2

 سرکارخانم خالصی/37932176

اعتبارات

پرداخت اعتبار پژوهشی به  اعضای هیئت علمی

1

2

 سرکارخانم خالصی/37932176


پرداخت اعتبار پژوهشی به  اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام

2

 سرکارخانم خالصی/37932176

 


                    
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/15
تعداد بازدید:
3883
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مرکزی-طبقه سوم
کدپستی: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفکس: 36689918
Powered by DorsaPortal