۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
عناوین پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان برای انجام پایان نامه - سال 1400
 موضوع     نام کارشناس   فایل
بهزیستی
طرح توانمندسازی کودکان معلول جسمی حرکتی زیر 10 سال دارای تاخیرهای رشد شناختی و گفتاری خانم کازرونی 09133004636  
بررسی اثربخشی هنردرمانی بر بهبود اختلالات رفتاری کودکان 10-4 سال در مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت بهزیستی استان اصفهان خانم کازرونی 09133004636 دانلود
شیوع شناسی به اختلالات روانی در مراجعان به مرکز مشاوره حضوری و تلفنی بهزیستی استان اصفهان در سال 1400 خانم کازرونی 09133004636 دانلود
طرح توانمندسازی کودکان معلول جسمی حرکتی زیر 10 سال دارای تاخیرهای رشد شناختی و گفتاری خانم کازرونی 09133004636  
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان خانه های کودک و نوجوان در زندگی مستقل پس از ترخیص خانم کازرونی 09133004636  
ارزیابی وضعیت کودکان خیابانی و طرح ساماندهی و توانمندسازی کودک و خانواده در شهر اصفهان   دانلود
استانداری
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان خانه های کودک و نوجوان در زندگی مستقل پس از ترخیص خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
بررسی تفاوت فرهنگی طبقات اجتماعی زوجین در بروز طلاق (مورد مطالعه شهر اصفهان) خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر تشکیل خانواده و بروز برخی هنجار شکنیها با عنوان ازدواج سفید خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
شکاف نسلی،تغییر ارزشها و باورهای جوانان در گستره زمان و راهکارهای پیش رو خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
سکونتگاههای غیر رسمی ،تهدیدها –فرصت ها خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
بررسی ریشه ها و علل اعتراضات اجتماعی در دو دهه اخیر در شهرستان خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
میزان رضایت بخشی عمومی درخصوص تبدیل روستا به شهر از سال 75 تاکنون خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
تاثیر محدوده های تقسیماتی بر طرحهای جامع و منطقه ای و لزوم حفظ و یا بازنگری در محدوده های تقسیمات کشوری خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
برنامه استانی آمادگی و پاسخ در برابر حوادث و سوانح خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
آسیب شناسی طرح های اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش موالید در استان اصفهان خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
بررسی علل و عوامل شیوع آسیب‌های جدید فضای مجازی در بین زنان استان اصفهان خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
شناسایی موانع فراروی سرمایه گذاری در فعالیت های اولویت‌دار استان و ارائه راهکار خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com دانلود
شناسایی و اولویت‌بندی کسب وکار های نوپا و راهکارهای غلبه بر موانع راه اندازی آنها خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
سامانه نظارتی (داشبورد مدیریت) استانی خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com دانلود
سایت معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی روستاهای استان خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com دانلود
شناسایی موانع فراروی سرمایه گذاری در فعالیت­های اولویت دار استان (بخش گردشگری و ارائه راهکارهای مناسب) خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
مطالعه طراحی و پیاده سازی نظام ثبت و بکارگیری تجربیات مدیریتی در استانداری اصفهان خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com دانلود
مکان یابی پروژه های بزرگ اولویت دار سرمایه گذاری استان متناسب با سند آمایش استان خانم توفیقی09131026080 afsrt@yahoo.com  
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تدوین نقشه راه توسعه گردشگری روستایی استان اصفهان در افق 10 ساله (با رویکرد توسعه گردشگری مبتنی بر قابلیت های کویر و بیابان در استان اصفهان) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com دانلود
تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنایع دستی استان اصفهان در افق کوتا ه مدت (با تاکید بر چالش های درون استانی). وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com دانلود
بازنگری و روزآمد نمودن طرح جامع گردشگری استان اصفهان. وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com دانلود
تدوین نقشه راه توسعه شهر خلاق صنایع دستی در شهر اصفهان وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
تدوین الگو و نظام جامع بازاریابی و تبلیغات محصولات صنایع دستی استان وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
امکان سنجی و مکانیابی توسعه گردشگری مبتنی بر گونه های جانوری خاص در استان اصفهان(با رویکرد احیا، ایجاد، توسعه) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
امکان سنجی و مکانیابی توسعه گردشگری مبتنی بر گونه‌های گیاهی خاص در استان اصفهان(با رویکرد احیا، ایجاد و توسعه) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
تدوین و طراحی پایگاه داده‎ها (در قالب فرمتهایی از قبیل: MIS, Gis) جاذبه های طبیعی استان اصفهان( با تاکید بر محور غرب استان) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
طراحی و تدوین نظام‎های اطلاعاتی آثار و جاذبه‎های تاریخی محور شمال استان اصفهان وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
ارائه بسته های راهبردی به منظور تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری داخلی در بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تاکید بر مدیریت بین بخشی وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
تدوین و طراحی پایگاه داده ای میراث ناملموس استان اصفهان. ( به صورت فازبندی و با رویکرد اولویت سنجی موارد و مناطق) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
امکان سنجی و مکانیابی ایجاد و توسعه جاذبه‎های انسان ساخت در استان اصفهان. ( با تاکید بر مناطق جاذبه و بروز رسانی و ایجاد جاذبه های گردشگری متناسب با تحولات جهانی وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
بررسی و نیازسنجی ایجاد و نوآوری در تاسیسات گردشگری استان اصفهان متناسب با الگوهای جدید جهانی. (از قبیل Hotel school) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
بررسی و تحلیل بازارهای هدف گردشگری استان اصفهان در افق کوتاه مدت و بلند مدت وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
امکانسنجی و مکانیابی ایجاد و توسعه گردشگری و میراث کشاورزی (آگرو توریسم در استان اصفهان) وحید عابدین پور 09131029058 abedinpoorv@yahoo.com  
اداره کل امور عشایر
ارائه راهکارهایی جهت کاهش اثرات خشکسالی در بین جامعه عشایری آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی چگونگی نظامند کردن ساختار صندوق خرد زنان آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی کاهش تلفات زایش دام عشایر در زمستان آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
مطالعه و بررسی چگونگی حفظ فرهنگ اصیل عشایری آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی و مطالعه دسترسی به موارد بهداشتی در بین جامعه عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی، کنترل و پیشگیری از بیماری های دام عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی توسعه گردشگری در مناطق عشایری آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
مطالعه و بررسی چگونگی حفظ فرهنگ اصیل عشایری آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی در بین عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
مطالعه و بررسی حفظ مراتع توسط عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
مطالعه ایجاد طرح دهکده گردشگری عشایری در استان آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی و معیشت عشایر و ارائه مدلی برای کمک به خروج از وضعیت موجود آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی ارائه راهکارهایی جهت افزایش تولید گیاهان دارویی آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
ارائه طرح برندسازی صنایع دستی عشایر استان آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
طراحی شناسنامه الکترونیک دام عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
اصلاح نژاد دام آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com دانلود
تاثیر صندوق خرد زنان بر معیشت و درآمد زنان عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
بررسی اهمیت بیمه اجتماعی و دام عشایر آقای دهقان 09131029058 irajdehghan1400@gmail.com  
اداره کل ورزش و جوانان
نقش شبکه های اجتماعی در تولید محتوای اطلاع رسانی گلنار حسینی09133812782 دانلود
آسیب شناسی نظام بازرسی و رسیدگی به شکایات ادارات کل ورزش و جوانان فاطمه یوسفی 09131365781 دانلود
راهکار های کاهش تخلفات و سوء جریان های احتمالی در اماکن ورزشی استان فاطمه یوسفی 09131365781 دانلود
بررسی ارتباط نرم افزارهای یکپارچه حسابداری با اجرای صحیح حسابداری تعهدی در ادارات استان اصفهان لیلا میرواحدی 09131173819 دانلود
شناسایی، مستندسازی و الویت بندی فرایندهای اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان فرح فخریان 09131106166 دانلود
بررسی نقش عملکرد سازمان‎های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه سمانه استکی 09134127464 دانلود
بررسی هویت دینی – ملی جوانان اصفهان با تاکید بر تاثیر خانواده و نهاد های اجتماعی هاجر صادقیان 09132861227 دانلود
ارزیابی نیازهای جوانان و اولویت های سیاسی مرتبط با آنان در استان اصفهان با به کارگیری الگوی اهمیت - عملکرد هاجر صادقیان 09132861227 دانلود
تحلیل چالش های رفتاری منابع انسانی (کارکنان) ادارات کل ورزش و جوانان استان اصفهان سمیه گلابی 09138924027 دانلود
تحلیل شاخص های سیستم مدیریت برخود و تاثیر آن برکسب و کارهای مرتبط با ورزش در بین بانوان ورزشکار نرگس قدوسی 09132325540 دانلود
بازنگری طرح آمایش ورزش جهت شناسایی ظرفیت های ورزشی هر منطقه از استان و تعریف پروژه های ورزشی بنا به فراخور سید حسین محمودیه 09122765166  
عوامل موثر در ترغیب بخش خصوصی جهت مشارکت در تکمیل پروژه های ورزشی استان سید حسین محمودیه 09122765166  
بررسی میزان سواد سلامت و ارتباط آن با سطح و الگوی فعالیت بدنی در اقشار مردم استان اصفهان با رویکرد راهکارهای توسعه ورزش در گروه های مختلف جامعه عبدالحمید جمالی09132709195 دانلود
ارزیابی جرم پولشویی در باشگاه های ورزشی در حقوق ایران احمد رضا فروتن 09134335021 دانلود
تدوین استانداردهای فعالیت بدنی و بسته های آموزشی ورزشی برای ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی گروه های مختلف جامعه از جمله بیماران و افراد با کم توانی    
بررسی دانش، عملکرد و اختلالات تغذیه ای ورزشکاران استان و تدوین راهبرد های نوین تغذیه ای و مکمل های غذایی در ارتقاء عملکرد ورزشکاران نخبه استان با رویکرد ورزش های مدال آور    
ارتباط بین فرایند های مدیریت دانش با توانمندسازی سازمانی کارشناسان حقوقی در ادارات کل ورزش و جوانان استان ها    
بررسی میزان بهره وری کارکنان اداره حقوقی و املاک اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان    
بررسی کمی و کیفی عوامل موثر بر عدم ماندگاری کارشناسان حقوقی در ادارات حقوقی دستگاه های اجرایی    
روش های ارزیابی عملکرد سالیانه هیات های ورزشی استان و شهرستان ها    
بررسی چالش‎های تعامل اجتماعی زنان ورزشکار استان اصفهان در فضای مجازی با تاکید بر نظریه داده بنیاد نرگس قدوسی 09132325540 دانلود
طراحی ساختار جامع مانیتورینگ(پایش) عملکرد ورزشکاران قهرمانان استان با اولویت ورزش‎های مدال آور و با استفاده از رویکردها و استانداردهای بین المللی عبدالحمید جمالی09132325540  
بررسی نقش جوانان در توسعه و پیشرفت کشور و با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران 09134127464 سمانه استکی دانلود
ارائه مدل سرمایه گذاری مطلوب جهت تکمیل پروژه های ورزشی با مد نظر قرار دادن ظرفیت های حوزه ورزش    
اداره کل دامپزشکی
ارزیابی اثربخشی برنامه واکسیناسیون برعلیه نیوکاسل در گله های طیور گوشتی و پولت تخمگذار    
بررسی اپیدمیولوژی نقش عوامل موثر بر کاهش جمعیت کلونی زنبور عسل    
تشخیص و جلوگیری از تقلبات بهداشتی تولید کنندگان لبنیات و گوشت با استفاده از کیت های تشخیص بیوتکنولوژی    
تولید کیت های تشخیص سریع آلودگی های میکروبی در مواد غذایی گوشتی    
بررسی اپیدمیولوژی و جداسازی بلوتانگ در استان    
مبارزه بیولوژیک کاربردی با کنه های ناقل    
مطالعه ژنتیکی عوامل باکتریایی و ویروسی پاتوژن طیور در خاک و آب به روش مولکولی    
بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی و ماکرویو ناشی از دکل های فشار قوی برق و موبایل بر بروز سندرم های زنبوران عسل    
بررسی بیماری گامبرو در گله های گوشتی استان اصفهان    
بررسی سرولوژی نیوکاسل در گله های شترمرغ در استان اصفهان    
بررسی میزان استروئید ها در شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی استان    
بررسی میزان کادمیوم در شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی استان   دانلود
تعیین استانداردهای موم ، بره موم و ژل رویال    
بررسی گونه های آیمریاها در گله های بوقلمون گوشتی استان اصفهان    
اندازه گیری آفلاتوکسین در شیر خام استحصالی از گاوداریهای صنعتی استان اصفهان   دانلود
بررسی ملکولی و سرولوژی علل ویروسی سندروم تنفسی طیور گوشتی در استان اصفهان   دانلود
بررسی آماری بیماری بلوتانگ(زبان آبی) در استان اصفهان   دانلود
بررسی و مدیریت عارضه سقط جنین میکروبی در دامهای سنگین در استان اصفهان   دانلود
بررسی و مدیریت عارضه سقط جنین میکروبی در دامهای سبک در استان اصفهان   دانلود
اداره کل تبلیغات اسلامی
بررسی میزان دین گریزی جوانان با تاثیر از شبکه های اجتماعی آقای نصر 0913113905 oroj.central@gmail.com  
بررسی علل بی تفاوتی و یا عدم تمایل بخش قابل توجهی از مردم به الگوپذیری و انتخاب شیوه و سبک زندگی اسلامی آقای نصر 0913113905 oroj.central@gmail.com دانلود
بررسی نقش تجمل گرایی در عدم رغبت جوانان به ازدواج( جهیزیه، هزینه های مراسم، مسکن و ...) آقای نصر 0913113905 oroj.central@gmail.com دانلود
بررسی راهکارهای افزایش مشارکت بانوان در رفع آسیبهای اجتماعی آقای نصر 0913113905 oroj.central@gmail.com دانلود
رصد و پایش تحلیل و پیش بینی واقع گرایانه و به هنگام از وضعیت فرهنگ دینی استان اصفهان آقای نصر 0913113905 oroj.central@gmail.com دانلود
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
تعیین پتانسیل غبارخیزی پهنه­های کانون بحرانی سجزی (فاز اول)، سنجش و پایش فرسایش بادی (فاز دوم) و تعیین کارایی و اثربخشی روش­های کنترل فرسایش بادی و گردوغبار (فاز سوم    
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
طراحی و ساخت بازوی ربات کارگر مدل، قابل کنترل با فرامین عصبی آقای میرقادری 09133185933 دانلود
طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل تشخیص و هشدار عوامل زیان آور آقای میرقادری 09133185933 دانلود
طراحی و ساخت دستگاه هوشمند ایمنی برق آقای میرقادری 09133185933 دانلود
طراحی و ساخت ماسک حفاظت تنفسی کمپرسوردار آقای میرقادری 09133185933 دانلود
شناخت و تحلیل بازار کار استان اصفهان و بررسی موانع و راهکارهای توسعه آقای میرقادری 09133185933  
تهیه و تدوین نقشه جامع اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی اصفهان آقای میرقادری 09133185933  
اداره کل مدیریت و برنامه ریزی
پیشنهادیه اجرای سیستم مدیریت دانش برای تمامی دستگاههای دولتی استان اصفهان خانم جمالی 09138619263 b.jamali@yahoo.com دانلود
اداره کل حوزه هنری
به روایت اول شخص: پیشگامان انقلاب اسلامی در اصفهان   دانلود
نگارش و تولید کتاب نام آوران عرصه سیاست و اجتماع اصفهان در یک قرن اخیر   دانلود
اداره کل جهاد کشاورزی
ایجاد و تثبیت ژن چندقلوزایی FecB در گوسفند نژاد شال به روش MAI آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
شناسایی آفت جدید میوه سیب سمیرم و بررسی بیولوژی، تعیین دامنه میزبانی آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com  
مطالعه تاریخ کاشت ارقام جدید جو با توجه به تغییر اقلیم و بازشدن آب سد آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
ارزیابی و مقایسه عملکرد توده های بومی و ارقام خارجی چغندر علوفه ای تحت تاثیر استفاده ازآب شور آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
بررسی مدیریت تلفیقی بیماری پژمردگی آوندی فوزاریومی جالیز در اصفهان آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
تاثیر مالچ کلش برنج و رژیم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
تعیین نیاز آبی فلفل دلمه ای گلخانه‎ای در تیران آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
شناسایی عوامل و مدیریت بیماری سبزخشکی مزارع غلات شرق اصفهان آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
بررسی تأثیر برخی اقدامات زراعی روی کنترل کنه بنه زعفران و عملکرد محصول آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
شناسایی آفت جدید میوه سیب سمیرم و بررسی بیولوژی، تعیین دامنه میزبانی و میزان خسارت و روش‏های مدیریت تلفیقی آن آقای صابری 09132063934 mosabery93@gmail.com دانلود
بهینه سازی سمپاش‌های توربولاینر برای بکارگیری در باغات پسته   دانلود
اداره کل اوقاف و امور خیریه
امکان سنجی ایجاد نواحی صنعتی و شهرک‎های تولیدی و پارک علم و فناوری در زمین های موقوفه استان اصفهان آقای مروت 09138930028 morovat.ms.@gmail.com  
بررسی و مطالعه بر روی زنجیره‎های ارزش و تکمیل چرخه تولید با محوریت محصولات تولیدی موقوفات سطح استان آقای مروت 09138930028 morovat.ms.@gmail.com  
ارائه راهکارهای مناسب سرمایه گذاری موقوفات در عرصه طرح های دانش بنیان و تاثیر آن بر اشتغال پایدار در استان اصفهان آقای مروت 09138930028 morovat.ms.@gmail.com  
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
رصد و پایش سطح سواد رسانه ای و اطلاعاتی و میزان استفاده از فضای مجازی به عنوان مهمترین مولفه‏ فرهنگ عمومی در استان اصفهان خانم داروغه 09133287476 darogheh.sh@gmail.com دانلود
اسیب شناسی فضای مجازی به منظور سیاستگذاری در حوزه تغییرات فرهنگی و مذهبی جوانان و نوجوانان شهر اصفهان خانم داروغه 09133287476 darogheh.sh@gmail.com دانلود
اداره کل صنعت، معدن و تجارت
روشهای نوین تصفیه پسابهای فاضلاب شهری جهت استفاده در صنایع و واحدهای صنفی آب بر استان   دانلود
کنترل وکاهش میزان آلایندگی واحدهای آجر،گچ و واحدهای صنعتی آلاینده با استفاده از سیستم غبارگیر و روشهای نوین   دانلود
پرعیار سازی باطله های معدنی به روش خشک به منظور حفظ محیط زیست و کاهش مصرف آب در مجاورت معدن   دانلود
اداره کل استاندارد استان اصفهان
آسیب شناسی برون سپاری فعالیتهای اداره کل استاندارد استان اصفهان حجت اله ایوبی زاده hojatayubi@gmail.com 9133080084 دانلود
شناسایی عسل تقلبی(استحاله شده) با شربت نشاسته بوسیله روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا محترم جانی‌قربان mjstd 1350@gmail.com 9132289204 دانلود
بررسی روش های شناسایی رنگ های غذایی بوسیله روش HPLC محترم جانی‌قربان mjstd 1350@gmail.com 9132289204 دانلود
بررسی رابطه بین میزان هیدروکسی پرولین موجود در فرآورده سوسیس و کالباس و بافت غیرمجاز در این فرآورده به روش بافت‌شناسی محترم جانی‌قربان mjstd 1350@gmail.com 9132289204 دانلود
اندازه گیری انتشار ترکیبات آلی فرار از لوازم داخل خودرو محترم جانی‌قربان mjstd 1350@gmail.com 9132289204 دانلود
مطالعه و بررسی روش آزمون برای سه محصول صنایع دستی اولویت‌دار و بومی استان اصفهان جهت استانداردسازی و تشخیص کیفیت آن‌ها فرحناز رجالی- پریسا نصراصفهانی farahnaz_rejali@yahoo.com 9133171820 دانلود
مطالعه و بررسی میزان آلودگی مصنوعات و آبشده های طلای مراکز عرضه سطح کشور به عناصر مزاحمی که موجب افزایش عیار طلا در آزمونهای عیارسنجی می شود و ارائه راهکار جهت پالایش آبشده و اصلاح و استانداردسازی روش عیارسنجی فرحناز رجالی- پریسا نصراصفهانی farahnaz_rejali@yahoo.com 9133171820 دانلود
مطالعه استانداردسازی و بروزرسانی روشهای آزمون و خالص سازی مصنوعات طلا و نقره جهت توقف آلاینده های ایجاد شده توسط کارگاههای تولیدی و آزمایشگاههای عیارسنجی کشور و پیشنهاد تدوین استاندارد ملی عیارسنجی این مصنوعات به روش غیر مخرب و سریع جهت اجرای قانونی آن فرحناز رجالی- پریسا نصراصفهانی farahnaz_rejali@yahoo.com 9133171820 دانلود
مطالعه استانداردسازی روش آزمون محصولات فیروزه‌کوبی جهت تشخیص کیفیت آن و پیشنهاد تدوین استاندارد ملی فرحناز رجالی- پریسا نصراصفهانی farahnaz_rejali@yahoo.com 9133171820 دانلود
تعیین روش استاندارد اندازه گیری نیترات در گلاب مهشید رهبری mah.rahbari@gmail.com 9131648430 دانلود
تعیین روش استاندارد اندازه گیری قند کل در شربت های میوه مهشید رهبری mah.rahbari@gmail.com 9131648430  
تعیین روش استاندارد به منظور بررسی وجود تخم مرغ در فرآورده های غذایی مهشید رهبری mah.rahbari@gmail.com 9131648430  
بهینه سازی فرمولاسیون اسیدهای مجاز خوراکی در آبمیوه جهت تثبیت رنگ و طعم مهشید رهبری mah.rahbari@gmail.com 9131648430  
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/12
تعداد بازدید:
2026
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مرکزی-طبقه سوم
کدپستی: ...........
E-mail:  Cent-lib@ui.ac.ir 
تلفن: 37932174 تلفکس: 36689918
Powered by DorsaPortal