۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
مديران زيرمجموعه

 مدیر امور پژوهشی
آقای دکترمحمدفرزان صباحی
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/~sabahi
آدرس پست الکترونیک : sabahi[at]eng.ui.ac.ir
 
مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
آقای دکتر آرش شاهین
پروفایل استاد :
آدرس پست الکترونیک : shahin[at]ase.ui.ac.ir
 
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
آقای دکتر سعید شفیعیون
پروفایل استاد : http://ltr.ui.ac.ir/s.shafieioun
آدرس پست الکترونیک : s.shafieioun[at]ltr.ui.ac.ir
 
رئیس اداره چاپ، انتشارات و مجلات
آقای دکتر امیر احسان کرباسی زاده
پروفایل استاد : http://ltr.ui.ac.ir/a.karbasizadeh
آدرس پست الکترونیک : 
 
 رئیس آزمایشگاه مرکزی
آقای دکتر محمدعلی اسداللهی
 پروفایل استاد :  http://ast.ui.ac.ir/~ma.asadollahi
آدرس پست الکترونیک : ma.asadollahi[at]ast.ui.ac.ir
 
مدیر امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی
آقای دکتر جواد راستی
پروفایل استاد : http://eng.ui.ac.ir/rasti
آدرس پست الکترونیک : rasti[at]eng.ui.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/04
تعداد بازدید:
12578
Powered by DorsaPortal