۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
ميزخدمت
مفید برای اعضای هیات علمی:
 
نام خدمت ارائه شده

نحوه دسترسی
research.ui.ac.ir
کارشناس مربوطه/ شماره تماس

دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
درباره اداره/ فرآیند امور دفتر
سرکار خانم لیلا سامع 37932172-031
جذب و اجرای طرح‌های برون‌دانشگاهی به همراه قرارداد و نمودارها
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای رضا ضیایی 37932173-031
محاسبه نرخ بالاسری طرح‌های برون‌دانشگاهی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای رضا ضیایی 37932173-031
جذب طرح‌های برون‌دانشگاهی اعضای هیات علمی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای رضا ضیایی 37932173-031
جذب طرح‌های برون‌دانشگاهی اعضای هیات علمی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای رضا ضیایی 37932173-031
هزینه طرح‌های برون دانشگاهی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
/ فرم‌ها
جناب آقای رضا ضیایی 37932173-031
تهیه خلاصه طرح‌های خاتمه یافته (برای تهیه پوستر)
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
/ فرم‌ها
جناب آقای رضا ضیایی 37932173-031
 
حضور پاره‌وقت اعضاء هیأت‌ علمی دانشگاه اصفهان در شرکت فولاد مبارکه
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
ویژه برای پژوهشگران
سرکار خانم مائده السادات محمودی 37932616-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
شوراها
سرکار خانم مائده السادات محمودی 37932616-031
ارائه طرح‌های پیشنهادی برون‌دانشگاهی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
سرکار خانم راضیه افخمی 37933192-031
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
سرکار خانم راضیه افخمی 37933192-031
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
سرکار خانم راضیه افخمی 37933192-031
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
سرکار خانم راضیه افخمی 37933192-031
عناوین الویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و صنایع
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
سرکار خانم راضیه افخمی 37933192-031
نحوه تشکیل و فعالیت واحد‌های پژوهشی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای محمود صالحی 37932321-031
نحوه تخصیص فضای کالبدی
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای محمود صالحی 37932321-031
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای محمود صالحی 37932321-031
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای پژوهشگران
جناب آقای محمود صالحی 37932321-031
 مفید برای دانشجویان:
امور مربوط به کارآموزی
 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/ 
ویژه برای دانشجویان

 
دانشگاه اصفهان/ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/
ویژه برای دانشجویان
                                       

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/07
تعداد بازدید:
2284
Powered by DorsaPortal