۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
مديران قبلي

 
تاریخ اتمام مدیریت
 تاریخ شروع مدیریت
دانشکده/گروه
نام و نام خانوادگی
 
95/08/08
94/10/23
 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه مهندسی برق
دکتر پیمان معلم

94/10/23
 93/12/15
 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه مهندسی شیمی
دکتر محمد‌حسین نوارچیان
 
 93/12/15 91/03/16
 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه مهندسی پزشکی
دکتر محمد‌رضا یزدچی
 
 91/03/1688/08/05
 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه مهندسی شیمی
 دکتر محمد‌حسین نوارچیان
88/08/05
86/02/31
 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه مهندسی شیمی
 دکتر محمد‌صادق حاتمی‌پور
 
86/02/31
 84/06/26
 دانشکده علوم اداری و اقتصاد/ گروه مدیریت
دکتر علی صنایعی
 
 84/06/26 83/08/19
 دانشکده علوم/ گروه زیست شناسی
دکتر منصور شریعتی
 
 83/08/1981/04/12
 دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی/ گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
دکتر علی زنگی‌آبادی

81/04/12
76/06/31
  دانشکده علوم اداری و اقتصاد/ گروه اقتصاد- بازنشسته
 دکتر مرتضی سامتی
 76/06/31 73/10/03 
دانشکده علوم اداری و اقتصاد/ گروه مدیریت
 دکتر علی صنایعی
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/09
تعداد بازدید:
2286
Powered by DorsaPortal