۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان سرآمد علمی جوان
دکتر اکبر امیدوار عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان سرآمد علمی جوان سال 1399 معرفی شد.دکتر اکبر امیدوار عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان سرآمد علمی جوان سال 1399 معرفی شد.

به گزارش وب سایت خبریuinews  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دستیابی ج.ا. ایران به مرجعیت علمی جهانی، فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال 1394 راه اندازی کرده است. این فدراسیون سالانه اعضای هیات علمی کشور را که دارای دستاوردهای پژوهشی برتر( مطابق آیین نامه فدراسیون) بوده را شناسایی و حمایت می­کنند. دکتر اکبر امیدوار، استادیار دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان با کسب اعتبار علمی لازم در فهرست سرآمدان علمی جوان سال 1399 قرار گرفته است. دکتر امیدوار فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته­ی شیمی (گرایش شیمی فیزیک) از دانشگاه شیراز می باشد.

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه:

o      شیمی نظری و محاسباتی

o      مدل سازی محاسباتی مواد قابل کاربرد در: ابزارهای فتوولتائیک نظیر پیل های خورشیدی و ترانزیستورهای اثر میدان، باتری ها، مواد نوری غیر خطی، و سوپراتم ها

 

افتخارات:

o      دانش آموخته برتر در مقطع دکتری و برنده جایزه شهید تهرانی مقدم-بنیاد ملی نخبگان-1398

o      کسب حمایت مالی برای دوره­ی پسادکتری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-1397

 

مقالات منتشر شده:

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=StaU0PsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55026670700

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4691-4564

Publons

https://publons.com/researcher/2973816/akbar-omidvar/

Mendeley

https://www.mendeley.com/impact/akbar-omidvar/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Akbar_Omidvar

 

(2020)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Removal of Toxic Heavy Metal Ions from Waste Water Using Superchalcogens: A Theoretical Study.

Journal of Environmental Chemical Engineering. DOI: 10.1016/j.jece.2020.104787

 

27. Defective Carbon Nanocone as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries.

ACS Applied Energy Materials. DOI: 10.1021/acsaem.0c02457

 

26. Fine-tuning of charge transport properties of porphyrin donors for organic solar cell.

Journal of Molecular Liquids. DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113403

 

25. Aqueous solutions of carbohydrates are new choices of green solvents for highly efficient exfoliation of two-dimensional nanomaterials.

Journal of Molecular Liquids. DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113087

 

(2019)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Fine Structural Tuning of Thieno[3,2‑b] Pyrrole Donor for Designing Banana-Shaped Semiconductors Relevant to Organic Field Effect Transistors.

Journal of Chemical Information and Modeling. DOI: 10.1021/acs.jcim.8b00738

 

23. Design of a Novel Series of Donor-Acceptor Frameworks via Superalkali-Superhalogen Assemblage to Improve the Nonlinear Optical Responses.

Inorganic Chemistry. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01322

 

(2018)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Fe/Nx clusters embedded in graphene with tunable properties for gas separation.

Synthetic Metals. DOI: 10.1016/j.synthmet.2018.04.003

 

(2017)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Catalytic role of transition metals supported on niobium oxide in O2 activation.

Applied Surface Science. DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.11.239

 

20. Indium-doped and positively charged ZnO nanoclusters: versatile materials for CO detection.

Vacuum. DOI: 10.1016/j.vacuum.2017.10.023

 

19. Electronic structure tuning and band gap opening of nitrogen and boron doped holey graphene flake: The role of single/dual doping.

Materials Chemistry and Physics. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.09.025

 

18. Dissociation of O2 molecule on Fe/Nx clusters embedded in C60 fullerene, carbon nanotube and graphene.

Synthetic Metals. DOI: 10.1016/j.synthmet.2017.10.010

 

17. Catalytic activation of O2 molecule by transition metal atoms deposited on the outer surface of BN nanocluster.

Journal of Molecular Graphics and Modelling. DOI: 10.1016/j.jmgm.2017.09.001

 

16. Charge-Controlled Switchable CO Adsorption on FeN4 Cluster Embedded in Graphene.

Surface Science. DOI: 10.1016/j.susc.2017.10.032

 

15. Reversible hydrogen adsorption on Co/N4 cluster embedded in graphene: The role of charge manipulation.

Chemical Physics. DOI: 10.1016/j.chemphys.2017.06.010

 

14.Borophene: A novel boron sheet with a hexagonal vacancy offering high sensitivity for hydrogen cyanide detection.

Computational and Theoretical Chemistry. DOI: 10.1016/j.comptc.2017.06.018

 

13. Decoration of doped C60 fullerene with alkali metals: Prototype nanomaterial with enhanced binding energy toward hydrogen.

International Journal of Hydrogen Energy. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.03.207

 

(2016)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Carbon nanodots as fluorescent platforms for recognition of fluoride ion via the inner filter effect of simple arylboronic acids. Experimental and theoretical investigations.

Journal of Fluorine Chemistry. DOI: 10.1016/j.jfluchem.2016.08.007

 

11. Reply to the' Comment on “Fullerene-based materials for solar cell applications: design of novel acceptors for efficient polymer solar cells-a DFT study”.

Physical Chemistry Chemical Physics. DOI: 10.1039/C5CP07546G

 

10. Fullerene-based materials for solar cell applications: design of novel acceptors for efficient polymer solar cells-a DFT study.

Physical Chemistry Chemical Physics. DOI: 10.1039/C5CP02453F

 

(2015)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Decorated graphyne and its boron nitride analogue as versatile nanomaterials for CO detection.

Molecular Physics. DOI: 10.1080/00268976.2015.1080388

 

8. Size Evolution Study of the Electronic and Magnetic Properties of MgO Nanoclusters.

Physical Chemistry Research. DOI: 10.22036/PCR.2015.7790

 

7. Promotional effect of the electron donating functional groups on the gas sensing properties of graphene nanofakes.

RSC Advances. DOI: 10.1039/C5RA10298G

 

6. A nano tetraimine Pd (0) complex: synthesis, characterization, computational studies and catalytic applications in the Heck–Mizoroki reaction in water.

Green Chemistry. DOI: 10.1039/C5GC00616C

 

(2014)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Edge-functionalized graphene nanoflakes as selective gas sensors.

Sensor and Actuators B: Chemical. DOI: 10.1016/j.snb.2014.05.136

 

4. Density functional theory study on the static dipole polarizability of boron nitride nanotubes: single wall and coaxial systems.

Journal of Physical Chemistry C. DOI: 10.1021/jp410932a

 

(2013)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Density functional theory studies of carbon nanotube-graphene nanoribbon hybrids.

 Journal Iranian Chemical Society. DOI: 10.1007/s13738-013-0262-0

 

2. Computational studies on carbon nanotube-graphene nanoribbon hybrids by density functional theory calculations.

Scientia Iranica. DOI: 10.1016/j.scient.2013.05.018

 

(2012)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Can aluminum nitride nanotubes detect the toxic NH3 molecules? 

Physica E. DOI: 10.1016/j.physe.2012.02.018

  

 

شرکت در کنفرانس ها و سمینارها:

کنفرانس های بین المللی:

 

1.    Asian Nano Forum Conference (ANFC), Kish Island, Iran (2015).

2.    3rd International Conference on UltraFine Grained and Nanostructtred Materials (UFGNSM), University of Patras & University of Tehran, Tehran, Iran (2011).

 

کنفرانس های ملی:

 

1.    19th Iranian Chemistry Congress, Shiraz University, Shiraz, Iran (2016).

2.    17th Physical Chemistry Conference, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran (2014).

3.    15th Physical Chemistry Conference, University of Tehran, Tehran, Iran (2012).

4.    15th Iranian Chemistry Congress, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran (2011).

5.    11th Nanotechnology Conference, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran (2011).

 

 

 

 

اطلاعات تماس

دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

E-mail: a.omidvar@sci.ui.ac.ir

akbar.omidvar.64@gmail.com

Phone: +98-3137934924

Fax: +98-3136689732

P. O. Box: 817467344

 

 

تاریخ:
1399/09/29
تعداد بازدید:
9615
منبع:
Powered by DorsaPortal