پژوهشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
درباره پژوهشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
عمده‌ترین اهداف این پژوهشکده عبارتند از:
- هماهنگی با اهداف وزارت علوم‌، تحقیقات وفن‌آوری
- ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بین جنبه‌های نظری و تحقیقاتی در روش های جغرافیا واشاعه جغرافیای کاربردی
- مطالعه جامعه جغرافیایی کشور و مشارکت فعال جغرافیدانان و یاری‌رساندن به مسئولین و برنامه ریزان
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/20
تعداد بازدید:
683
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal