۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
امور مالي

مفید برای

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

اعضای هیات علمی

کارمندان

پرداخت های پرسنلی(حقوق ومزایا..)

ادارات مالی

سامانه اتوماسیون

حضوری

اداره حقوق و دستمزد37932059

اداره رسیدگی به اسناد37932015

اداره اعتبارات و تنظیم حسابها37932014

اداره دریافت و پرداخت 37932018

هیات علمی

دانشجویان

پرداخت های غیرپرسنلی

(مرتبط با حوزه معاونت پژوهشی)

حسابداری معاونت پژوهشی

حضوری

تلفنی

مسوول حسابداری معاونت پژوهشی37932169

 

دانشجویان

پرداخت های غیرپرسنلی

( مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی)

حسابداری معاونت دانشجویی و فرهنگی

حضوری

تلفنی

مسوول حسابداری معاونت دانشجویی و     فرهنگی37932219

دانشجویان

پرداخت های غیرپرسنلی

( مرتبط با حوزه معاونت فرهنگی)

حسابداری معاونت دانشجویی و فرهنگی

حضوری

تلفنی

مسوول حسابداری معاونت دانشجویی و     فرهنگی37932219

هیات علمی

دانشجویان

 

پرداخت های غیرپرسنلی

(مرتبط با حوزه معاونت آموزشی)

 

حسابداری معاونت آموزشی

 

حضوری

تلفنی

مسوول حسابداری معاونت آموزشی37932258

 

فروشندگان کالا وخدمات

پرداخت های غیرپرسنلی

(مرتبط با حوزه اداری ومالی (پشتیبانی)

 

حسابداری واحدها

حضوری

تلفنی

مسوول حسابداری واحدها37932034

پیمانکاران، فروشندگان کالا وخدمات

 پرداخت های مرتبط با تملک و دارایی سرمایه ای

حسابداری واحدها

اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

اداره رسیدگی به اسناد

اداره دریافت و پرداخت

حضوری

تلفنی

مسوول حسابداری واحدها37932034

مسوول اداره اعتبارات و تنظیم حسابها 37932014

مسوول اداره رسیدگی به اسناد37932015

مسوول اداره دریافت و پرداخت 37932018

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/27
تعداد بازدید:
7879
Powered by DorsaPortal