۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
معاون مدير امور مالي

 نام و نام خانوادگی:
رحمان بهنود
 
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
پست سازمانی:معاون مدیر امور مالی
 
شماره تلفن :37932060 
 


شرح وظایف معاون مدیر امور مالی
 

 - نظارت بر انجام وظایف محوله به ادارات و واحدهای امور مالی

- تدوین و برنامه ریزی  فعالیت های آتی ادارات و واحدهای امور مالی و نظارت مستمر بر اجرای آن بر اساس جدول زمانبندی
- باز تعریف فرآیندهای امور مالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مطلوب 
- برنامه ریزی به منظور اجرای نظام جامع مالی استقرار اتوماسیون مالی
- سنجش مستمر کارایی کارکنان امور مالی بر اساس وظایف محوله
- مشارکت و نظارت بر تهیه و ارسال گزارش های مالی به دستگاه های نظارتی و برون سازمانی 
- مشارکت و نظارت در تهیه و اعلام گزارش های عملکردی و مدیریتی 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/05
تعداد بازدید:
5328
Powered by DorsaPortal