اطلاعات كلي گروه

مقاطع تحصیلی

 کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری

تعدادگرایش ها

 مقطع کارشناسی: رشته مهندسی خط و سازه های ریلی، رشته مهندسی ماشین های ریلی (جریه)
مقطع کارشناسی ارشد: راه آهن- مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی عمران - راه و ترابری، مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی راه آهن- مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی راه آهن- مهندسی راه آهن برقی.
مقطع دکتری: مهندسی راه آهن خط و سازه های ریلی

تعداداعضای هیات علمی

10

تعداد کارمندان

1

تعداد دانشجویان

241

تعداد فارغ التحصیلان

226

تعداد و مساحت فضاهای آزمایشگاهی

1 فضا به مساحت تقریبی 200 متر

برون دادهای پژوهشی

178 مقاله

قراردادهای پژوهشی

14

تعداد نشست ها و مراسمات تخصصی و فرهنگی

73  نشست  تخصصی علمی

3 میهمان خارجی دعوت شده

3 نشست فرهنگی و جشن  دانشجویی

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/22
تعداد بازدید:
4413
Powered by DorsaPortal