آيين نامه ها

« آئین‌نامه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده‌ها »

ماده 1 - تعریف

به منظور برقراری ارتباط گسترده‌تر بین مدیریت دانشگاه و دانشکده با دانشجویان در جهت‌بخشی و سازماندهی فعالیت‌های دانشجوئی فرهنگی طبق ضوابط مندرج در این آئین‌نامه معاونت فرهنگی و دانشجوئی برای هر دانشکده تعریف می‌گردد.
 

ماده 2 - شرح وظایف و اختیارات

اهم وظایف معاون فرهنگی دانشجوئی دانشکده به شرح ذیل می‌باشد:

1- برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و زمینه‌سازی برای مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه

2- تلاش جهت ایجاد و توسعه و ارتقاء روحیه معنوی و اطلاعات عقیدتی در دانشجویان

3- مشاوره و راهنمائی دانشجویان جهت حل مشکلات فردی و گروهی و آشناسازی آنان با حقوق، وظایف، مقررات و آئین‌نامه‌های دانشجوئی

4-شناسائی مشکلات و تلاش در جهت جذب منابع مالی و سایر تسهیلات جهت انجام فعالیت‌های تعریف شده دانشجوئی از قبیل علمی، صنفی، ورزشی و فرهنگی و سیاسی

5- همکاری با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه جهت برگزاری انتخابات گروه‌های دانشجوئی

6- تلاش در جهت ارتقاء فعالیت های انجمن‌های علمی و صنفی دانشکده مطابق آئین‌نامه مربوط

7- همکاری با معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه در زمینه مسائل ویژه دانشجویان از قبیل کمیسیون موارد خاص و تخلفات و ...

8- عضویت در جلسات شورای دانشکده و دیگر شوراهای مرتبط و پیگیری مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه

9- نظارت بر فعالیت‌های انجمن های علمی ، تشکل‌ها ، انجمن‌های صنفی و ورزشی و کانون‌های فرهنگی دانشکده و ارائه گزارش مستمر به معاونت دانشجوئی و فرهنگی جهت ایجاد هماهنگی لازم

10- اعلام‌نظر و قبول مسئولیت برپائی اردوهای زیارتی، سیاحتی،علمی و فرهنگی ویژه دانشجویان با هماهنگی معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

11- زمینه‌سازی برای آشنائی دانشجویان و برقراری ارتباط آنها با نهادها و موسسات علمی فرهنگی داخل و خارج کشور و آشنائی با عالمان، اندیشمندان و فرزانگان در رشته های مربوط

12- سرپرستی و هدایت اجرای مراسم بزرگداشت ایام جشن‌ها و ایام سوگواری ائمه معصومین (ع) حداقل یک مورد در سال تحصیلی

13- تهیه و نشر جزوه، مجله، گاهنامه و بروشورهای علمی و فرهنگی
 
                                          ======================================

                                                                                            « آئین‌نامه حجاب و عفاف»

امام خمینی (ره): حجاب قانون کشور اسلامی است. تخطی از هرگونه قانون مداری جرم و متخلف، مجرم است.

مقدمه:

با توجه به معضل بدحجابی در سطح جامعه، تأثیرپذیری اقشار مختلف جامعه از جمله قشر دانشگاهی و ذهنیت‌های مختلف، جو روانی در فضای فرهنگی دانشگاه‌ها، عدم ارتباط مداوم و مؤثر با مراکز دینی، و همچنین آسیب‌های ناشی از بدحجابی، لازم است که در خصوص بدحجابی و معضلات ناشی از آن اقدامات فرهنگی و انضباطی مؤثر و دامنه داری صورت گیرد. در همین راستا و در کنار تدوین و طراحی برنامه‌های مختلف فرهنگی «آیین نامه انضباطی- فرهنگی حجاب و عفاف دانشگاه اصفهان» تدوین گردید.
 

ماده 1- تعاریف:

دانشگاهیان: عبارتند از استادان،‌کارکنان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

حجاب: پوششی که زن و مرد در برابر دیگران در جامعه باید رعایت کنند.

عفاف: شامل رعایت شؤون دانشگاهی در اعمال و رفتار، ‌اعم از چگونگی برخورد با نامحرم، ‌رعایت حقوق دیگران و آداب معاشرت اجتماعی و ... می باشد.


ماده 2- مقررات:

1-کلیه‌ی دانشگاهیان ملزم به رعایت احکام شرعی و قانونی در زمینه حجاب و عفاف می‌باشند.

2-کلیه‌ی دانشگاهیان موظف به رعایت موارد ذیل می‌باشند؛ بنابراین در صورت هرگونه تخلف از ناحیه دانشگاهیان، با فرد خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.


الف) آقایان:

1- اجتناب از هرگونه آرایش سر و صورت به گونه‌ای نامتعارف یا معرف طیف و گروه خاص

2- خودداری از پوشیدن هرگونه تی شرت و پیراهن تنگ، آستین کوتاه و یا شلوار تنگ و نامناسب

3- عدم استفاده از هرگونه زیور آلات و یا عکس روی لباس‌ها که معرف طیف یا گروه خاص و یا مخالف شؤون دانشگاهی باشد (مانند دستبند، گردن بند و ...)

4- پرهیز از هرگونه رفتار زننده به دور از شؤون اسلامی و دانشگاهی (اعم از استعمال مواد اعتیادآور، نزاع و درگیری، ایجاد مزاحمت و ...)


ب) خانم‌ها:

1- اجتناب از هرگونه آرایش صورت و استفاده از زیور آلات آشکار

2- لزوم پوشش کامل بدن (به جز قرص صورت و کف دو دست تا مچ) همراه با پرهیز از استعمال رنگ‌های نامناسب و زننده

3- عدم استفاده از شلوار تنگ، چسبان وکوتاه و یا مانتوهای نامناسب (تنگ، کوتاه، نازک، چاک دار، طرح‌دار و دارای رنگ های نامناسب و زننده)

4- پرهیز از هرگونه رفتار زننده به دور از شؤون اسلامی و دانشگاهی(اعم از چگونگی برخورد با نامحرم، جلوه گری و خود نمایی و ...)


ماده 3- روند اجرایی آیین‌نامه:

3-1- آگاه‌سازی و ارتقاء بینش و باور دانشجویان در حوزه حجاب و عفاف از طریق برنامه‌های فرهنگی توسط اداره کل فرهنگی

3-2- تشویق دانشجویان مقید به حجاب و عفاف اسلامی به صورت موثر با برنامه‌ریزی در راستای الگوسازی توسط معاونت فرهنگی - اجتماعی.

3-3- ابلاغ آیین‌نامه به کلیه دانشگاهیان و فضاسازی و اطلاع رسانی در شروع هر سال تحصیلی، توسط اداره کل امور فرهنگی دانشگاه با همکاری اداره کل امور آموزش

3-4- تذکر زبانی به افراد ناآگاه در طول سال تحصیلی توسط اداره‌ی انتظامات دانشگاه

3-5- معرفی افراد خاطی به دفتر مشاوره فرهنگی برای ارشاد و راهنمایی

3-6- معرفی فرد خاطی به کمیته انضباطی برای انجام اقدامات مقتضی(اعم از اطلاع رسانی به خانواده، درج در پرونده، منع موقت از تحصیل و اخراج از دانشگاه و ...)

3-7- معرفی استادان و کارمندان متخلف به کمیته تخلفات اداری

این آیین‌نامه در سه ماده و 20 بند در جلسه مورخ 18/08/1389 شورای فرهنگی دانشگاه اصفهان مطرح و به تصویب رسید.

 
                                                   ======================================

                                                                                            « آئین‌نامه انجمن‌های علمی‌دانشجویی»
 

مقدمه

به منظورحمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فرام آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی،همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

 

بخش اول

ماده 1- انجمن‌های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.

تبصره 1- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی می‌تواند تشکیل شود.

تبصره 2- در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه‌مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای باشند می‌توانند طبق ضوابط این آیین‌نامه اقدام نمایند.

 

ماده2- اتحادیه انجمن‌های علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیرانتفاعی و بین دانشگاهی و متشکل از دبیران انجمن‌های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابطه‌ای آیین‌نامه و دستورالعمل آن تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد.

 

ماده 3- فعالیت‌های علمی عبارتند از:

1- مناظره و نقد علمی

2- هم اندیشی و نشست‌های تخصصی

3- مطالعات و پژوهش‌های علمی

4- نشر و ترویج یافته‌های علمی

5- فعالیت‌های کمک آموزشی

6- تبصره- برخی از مصادیق و عرصه‌های فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی عبارتند از:

1- برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی

2- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

3- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فیلم‌های علمی – آموزشی

4- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری

5- اطلاع‌رسانی درخصوص کلیه فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن

6- حمایت و تشویق مادیی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

 

ماده 4- اهداف تشکیل و فعالیت انجمن و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی عبارتند از:

1- ایجاد زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش‌آموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

2- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت‌ها

3- حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

4- تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش‌های مختلف جامعه

5- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی

 

بخش دوم:ارکان وتشکیلات

ماده 5- دانشجویان کلیه گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می‌روند.

 

ماده6- شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن ، با رای مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آراء برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

تبصره- اعضای اصلی و علی‌البدل در رشته‌هایی با فراگیری بیش از 500 دانشجو متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل خواهد بود.

 

ماده 7- وظایف شورای مدیریت عبارتند از:

1- جذب دانشجویان علاقه‌مند و خلاق به فعالیت‌های علمی – پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اینگونه فعالیت‌ها

2- برنامه‌ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های ادواری و سالانه انجمن

3- برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن‌های علمی دانشجویی و انجمن‌های علمی تخصصی داخل و خارج دانشگاه‌ها

4- برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از دانشگاه برای انجام فعالیت‌های مشترک

5- برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی

6- تصویب اساسنامه انجمن علمی و اخذ تأیید آن از مدیریت فرهنگی دانشگاه

7- همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی ذیربط برای تحقق اهداففعالیتهای علمی انجمن(موضوع ماده 3)

8- تشکیل کمیته‌های مختلف کاری و نظارت بر عملکرد آنها

9- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد

10- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن، تصویب هزینه‌های مالی برنامه‌ها،تنظیم و ارائه گزارش مالی انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدیر فرهنگی دانشگاه

11- تدوین برنامه‌های سالانه و ارائه آن به مدیر فرهنگی

 

ماده 8- شورای مدیریت انجمن یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر شورا انتخاب می‌کند و به رئیس دانشکده و مدیر فرهنگی دانشگاه اعلام می‌کند.

 

ماده 9- دبیر انجمن مسئولیت برگزاری جلسات شورای مدیریت انجمن و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن،شرکت در جلسات شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشکده یا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شورای مدیریت را بر عهده دارد. همچنین دبیر انجمن مسئول انجام کلیه امور حقوقی و اداری انجمن است.

 

ماده10- شورای دبیران:

در دانشگاه‌هایی که حداقل 5 انجمن علمی دانشجویی تشکیل شده باشند شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن‌های علمی دانشجویی تشکیل می‌‌شود.

تبصره – دانشکده‌هایی که حداقل سه انجمن علمی داشته باشند می‌توانند شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشکده را تشکیل دهند که وظایف شورای دبیران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفویض می‌گردد.

 

ماده 11- یک نفر از اعضای شورای دبیران دانشکده به انتخاب ایشان به عنوان دبیر این شورا انتخاب می‌شود که به نمایندگی از این شورا در شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه شرکت می‌کند.

تبصره- دبیر شورای دبیران هر دانشکده به تعداد انجمن‌های علمی آن دانشکده در شورای دبیران دانشگاه دارای حق رأی می‌باشد.

 

ماده 12- شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب می‌نمایند که براساس آیین‌نامه داخلی شورا فعالیت خواهد کرد.

 

ماده 13- دبیران شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها حداقل سالی یکبار به دعوت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم جهت بررسی مسائل،مشکلات عمومی انجمن‌ها، انتقال تجربیات و برنامه‌ریزی جهت طرح‌ها و برنامه های مشترک تشکیل جلسه می‌دهند.

 

ماده 14- انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مشابه می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی آن رشته ها اقدام نماند که ضوابط و رایط تأسیس اتحادیه در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل تشکیل و فعالیت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها تعیین خواهد شد.

 

ماده 15- وظایف شورای دبیران

1- پیشنهاد و تصویب طرح‌های مشترک و هماهنگی در اجرای آن برنامه‌ها

2- انتخاب نمایندگان شورای دبیران برای شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه

3- معرفی یک نفر ناظر برای هیأت اجرایی انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی

4- تصویب آیین نامه داخلی مشترک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه و آیین‌نامه داخلی شورای دبیران در چارچوب این آیین‌نامه

5- ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسائل بین انجمن‌های علمی دانشجویی

6- نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی (امور مالی، حفظ و استفاده صحیح از اموال و تجهیزات ،اجرای آیین‌نامه داخلی و...) و ارئه گزارش به کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه.

 

بخش سوم: ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی

ماده 16- برای تأسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5 نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده ارائه می‌دهند. معاون دانشکده در صورت عدم تأسیس انجمن رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشی مربوط موافقت خود را برای تأسیس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان شورای مدیریت و برگزاری انتخابات اقدام می‌نماید .

تبصره 1- در صورت عدم وجود هر یک از معاونان فوق‌الذکر، به صلاحدید رئیس دانشکده یکی از معاونان عهده‌دار وظایف خواهد شد.

تبصره 2- انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کلیه دانشکده‌ها در آبان‌ماه هر سال برگزار می‌شود.

معاونت دانشجویی و فرهنگی زمان دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می‌کند .

 

ماده 17 – معاون دانشکده صلاحیت نامزدها را بر طبق مفاد این آئین‌نامه بررسی و احراز و پس از اعلام اسامی نامزدها انتخابات را با اعلام قبلی برگزار می‌کند نتایج آن طی طورتجلسه تنظیم و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال می‌شود .

تبصره 1- فقط دانشجویان شاغل به تحصیلی در رشته مورد نظر حق رأی و حق داوطلب شدن را دارا می‌باشند.

تبصره 2- نخستین شورای مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری انتخابات باید اساسنامه انجمن را تدوین و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال نماید .

 

ماده 18 – اداره امور فرهنگی پس از تائید انتخابات و اساسنامه، انجمن را در لیست انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ثبت و به دانشکده اعلام خواهد کرد مدیر گروه آموزشی مربوط نسبت به صدور حکم اعضای شورای مدیریت برای مدت یک سال اقدام می‌نماید

 

ماده 19 – شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف – شرایط عمومی

1- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

تبصره – اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفاء یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و پذیرش آن می‌توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.

3- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

 

ب- شرایط اختصاصی

داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

1- معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتراز میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد

2- داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تالیف یا ترجمه) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و ...

تبصره – تأیید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.

3- اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تایید کارفرما یا مجری طرح

4- تالیف یا همکاری در تالیف یا ترجمه

5- داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.

 

ماده 20 – مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در سطح دانشکده برگزار می‌شود توسط معاون دانشکده و در صورتی که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر فرهنگی پس از تأیید معاون دانشکده و در صورتی که در سطح ملی و فرادانشگاهی برگزار شود توسط کمیته حمایت و نظارت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه پس از تائید مدیر فرهنگی صادر می‌شود.

 

ماده 21- فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در چارچوب این آئین‌نامه و صرفاً در عرصه‌های علمی مجاز می‌باشند و هرگونه فعالیت صنفی، سیاسی و ... توسط انجمن‌ها تخلف محسوب می‌شود.

 

ماده 22 – میزان و نحوه حمایت مالی از طرح‌های مصوب انجمن‌های علمی دانشجویی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می‌باشد.

 

ماده 23 – یک ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شورای مدیریت انجمن، این شورا با تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضای شورای مدیریت (با شرط عدم داوطلبی) یک نماینده از نماینده شورای دبیران دانشگاه یا دانشکده و یک نماینده از طرف معاون دانشکده نسبت به برگزاری انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را برای معاون دانشکده ارسال خواهد کرد.

تبصره – در صورت داوطلب شدن تمام اعضای شورای مدیریت یکی از دانشجویان آن رشته را به عنوان نماینده در هیأت اجرایی انتخاب می‌کنند .

 

ماده 24- در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض در کلیه مراحل انتخابات مدیر امور فرهنگی مرجع پیگیری می‌باشد .

تبصره – در صورت باقی ماندن اختلاف، کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه مرجع تصمیم‌گیری نهایی خواهد بود .

 

ماده 25- جهت تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای 5 نفر از دانشجویان به عنوان هیأت مؤسس دلایل توجیهی، اساسنامه پیشنهادی و تقاضای خود را به معاون دانشکده ارائه و پس از تأیید ایشان به منظور تصمیم‌گیری برای کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ارسال می‌شود. در صورت موافقت کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه ارسال می‌شود. در صورت موافقت کمیته با تشکیل انجمن علمی بین رشته‌ای مراتب به دانشکده اعلام و هیأت مؤسس نسبت به فراخوان عضویت در انجمن اقدام خواهد کرد .

 

ماده 26 – پس از عضوگیری و تصویب نهایی اساسنامه در مجمع عمومی، اعضای انجمن که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را دارا می‌باشند، می‌توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن شده و پس از تایید نهایی صلاحیت توسط هیات اجرایی ، انتخابت برگزار خواهد شد.

تبصره 1-فقط اعضای انجمن حق رای و حق داوطلب شدن در انجمن مربوط را دارند.

تبصره 2- شرایط داوطلبان عضویت در انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای باید در اساسنامه پیشنهادی اعلام شده باشد.

بخش چهارم: شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی

 

ماده 27- برای حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی و نظارت بر آنها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا) معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام‌الاختیار وی، مدیر کل دفتر امور فرهنگی (نائب رئیس)، مدیر کل دانشجویان داخل، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم‌، کارشناس مسئول امور انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی سه تن از دبیران اتحادیه‌ها به انتخاب شورای دبیران اتحادیه‌های انجمن‌های علمی – دانشجویی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کمیته عبارتند از:

1- سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور در چارچوب سیاست توسعه علمی و قانون برنامه

2- ارزیابی فعالیت‌ها و نظارت بر کمیته‌های نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها براساس گزارش‌های مستند و سار روش‌ها

3- تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همایش‌های کشوری و نشست‌های علمی انجمن‌ها

4- اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن‌های علمی دانشجویی با انجمن‌های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن‌های علمی متناظر با مشابه آن در کشورهای دیگر

5- تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

 

ماده 28 – هیأت مؤسس اتحادیه حداقل 3 تن از نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین می‌باشد که درخواست مجوز تأسیس وفعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌های و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده 27 این آئین‌نامه) ارائه می‌نماید. محتوای این در خواست مشتمل بر موارد زیر است :

1- تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکل‌های علمی موجود آن رشته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تأیید هر یک از انجمن‌ها که مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تاسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد.

2- ارائه پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل‌های متقاضی عضویت رسیده باشد.

 

ماده 29- شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیأت مؤسس و شورای مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می‌نماید و موافقت با تأسیس موقت و دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.

 

ماده 30- تأسیس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکیلات و ارکان، اساسنامه و انحلال اتحادیه‌های انجمن‌های دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس این آیین‌نامه خواهد رسید تعیین می‌شود.

 

ماده 31- به منظور حمایت و نظارت فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی، کمیته‌ای در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)

2- مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)

3- مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه

4- مدیرکل امور آموزشی دانشگاه

5- یک نفر ازاعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

6- دو نماینده از شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان

تبصره 1- حکم اعضای کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر شود

تبصره 2- در دانشگاه‌هایی که برای امور انجمن‌های علمی دانشجویی واحدی مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأی در جلسات کمیته شرکت می‌کند.

تبصره 3- اعضای انتخابی کمیته برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند

 

ماده 32- وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل است:

1- نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1- در صورتی که شورای مدیریت انجمن علمی یا شورای دبیران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند، کمیته حمایت و نظارت برای بار اول به شورای مدیریت انجمن یا شورای دبیران تذکر شفاهی و کتبی (حسب مورد) می‌دهد. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم اخطار کتبی می‌دهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم، دبیر انجمن یا دبیر شورای دبیران نتوانند کمیته را قانع نمایند کمیته به شرح ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت:

الف ) انحلال شورای مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شورای مدیریت را برگزار نماید (اعضای شورای مدیریت منحل شده نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند)

ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضای شورای مدیریت یا اعضای شورای دبیران باشد، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

تبصره 2- مرجع تجدیدنظر در آرای کمیته حمایت و نظارت شورای فرهنگی دانشگاه است .

3- بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین‌المللی برگزار می‌گردد.

3- سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور

4- برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن‌های علمی دانشجویی (تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه، جلب حمایت‌های مالی ، تشویق و تقدیر از انجمن‌های علمی فعال و طرح‌های برگزیده و ...)

5- پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه

6- پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن‌های علمی به ریاست دانشگاه براساس برنامه‌های ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن‌ها.

 

این آیین‌نامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاریخ 18/9/1387به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاه‌ها قابل اجرا است.

 

======================================

                                                                                                                «آئین‌نامه کرسی‌های آزاد اندیشی»
جهت آشنایی با این آئین‌نامه اینجا را انتخاب فرمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/01
تعداد بازدید:
1572
Powered by DorsaPortal