جلسه دفاع بهجت فروغي مقدم دكتري زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني
عنوان پايان نامه بررسي تاريخ دفاع 3 / 7 / 98 و تحليل بينامتني رويكردهاي متون منثور عرفاني فارسي به آيات قرآن كريم از آغاز تا پايان قرن ششم هجري" ساعت دفاع: 16 مكان: تالار دكتر رباني (صائب 2) استاد راهنما: دكتر تقي اژه اي استادان مشاور:دكتر سيده مريم روضاتيان-دكتر محسن محمدي فشاركي استادان داور داخل گروه: دكتر محمدرضا نصر اصفهاني-دكتر مهدي مطيع داور خارج: دكتر مهدي تدين

عنوان پايان نامه بررسي تاريخ دفاع  3 / 7 / 98
و تحليل بينامتني رويكردهاي متون منثور عرفاني فارسي به آيات قرآن كريم از آغاز تا پايان قرن ششم هجري"
ساعت دفاع: 16
مكان: تالار دكتر رباني (صائب 2) 
استاد راهنما: دكتر تقي اژه اي
استادان مشاور:دكتر سيده مريم روضاتيان-دكتر محسن محمدي فشاركي
استادان داور داخل گروه: دكتر محمدرضا نصر اصفهاني-دكتر مهدي مطيع
داور خارج: دكتر مهدي تدين

تاریخ:
1398/07/01
تعداد بازدید:
40
منبع:
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal