جلسه دفاع اعظم خدابخش كارشناسي ارشد تاريخ
عنوان «تحليل تاريخ نگاري و تاريخ نگري بوداق منشي قزويني» راهنمايي خانم دكتر احمدي و مشاور دكتر فياض. تاريخ دفاع 30/6/1398 ساعت 11:30 مكان: دفتر گروه تاريخ
 عنوان «تحليل تاريخ نگاري و تاريخ نگري بوداق منشي قزويني»
راهنمايي خانم دكتر احمدي و مشاور دكتر فياض.
تاريخ دفاع 30/6/1398
ساعت 11:30
مكان: دفتر گروه تاريخ 
تاریخ:
1398/06/30
تعداد بازدید:
17
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal