جلسه دفاع مهدي عرب جعفري دكتري زبان و ادبيات فارسي
عنوان پايان نامه: تحليل نشانه شناختي زبان عرفاني عطار تاريخ دفاع: 27/6/1398 ساعت دفاع: 14/16 مكان دفاع: تالار دكتر رباني دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان استاد راهنما: دكتر طاهره خوشحال استاد مشاور: دكتر زهره نجفي استاد داور داخل: دكتر سيده مريم روضاتيان دكتر مسعود آلگونه استاد داور خارج: دكتر ميرزايي
عنوان پايان نامه: تحليل نشانه شناختي زبان عرفاني عطار
تاريخ دفاع: 27/6/1398
ساعت دفاع: 14/16
مكان دفاع: تالار دكتر رباني دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: دكتر طاهره خوشحال
استاد مشاور: دكتر زهره نجفي
استاد داور داخل: دكتر سيده مريم روضاتيان دكتر مسعود آلگونه
استاد داور خارج: دكتر ميرزايي 
 
تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
10
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal