جلسه دفاع صبيعه السادات سيد بكايي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي
عنوان پايان نامه: بازتاب فقه و اصطلاحات فقهي در آثار سعدي تاريخ دفاع: 30/6/1398 ساعت دفاع: 11/30-13 مكان دفاع: كلاس 18 دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان استاد راهنما: دكتر محسن محمدي فشاركي استاد داور داخل: دكتر زهره نجفي استاد داور خارج: دكتر محمدرضا ابن الرسول
عنوان پايان نامه: بازتاب فقه و اصطلاحات فقهي در آثار سعدي
تاريخ دفاع: 30/6/1398
ساعت دفاع: 11/30-13
مكان دفاع: كلاس 18 دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: دكتر محسن محمدي فشاركي
استاد داور داخل: دكتر زهره نجفي 
استاد داور خارج: دكتر محمدرضا ابن الرسول
 
تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
25
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal