جلسه دفاع محمد بماني كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي
عنوان پايان نامه: تحليل روايت شناختي در داستان هاي برگزيده جمال ميرصادقي تاريخ دفاع: 27/6/1398 ساعت دفاع: 10-12 مكان دفاع: دفتر مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان استاد راهنما: دكتر زهره نجفي استاد مشاور: دكتر محمدرضا نصر اصفهاني استاد داور داخل: دكتر اميد ذاكري كيش استاد داور خارج: دكتر رشيدي
عنوان پايان نامه: تحليل روايت شناختي در داستان هاي برگزيده جمال ميرصادقي
تاريخ دفاع: 27/6/1398
ساعت دفاع: 10-12
مكان دفاع: دفتر مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: دكتر زهره نجفي
استاد مشاور: دكتر محمدرضا نصر اصفهاني
استاد داور داخل: دكتر اميد ذاكري كيش
استاد داور خارج: دكتر رشيدي
 
تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
12
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal