جلسه دفاع كامبيز اميراسمي (تاريخ - دكتري) 1398/4/4
جلسه دفاع كامبيز اميراسمي (تاريخ - دكتري) 1398/4/4
دفاع آقاي كامبيز امير اسمي دكتري(گروه تاريخ)
استاد راهنما:دكتر ابوالحسن فياض انوش
استادراهنما:دكتر فريدون اله ياري
استاد مشاور:دكتر اصغر فروغي
داورداخل:دكتر علي اكبر كجباف
داورداخل:دكتر نزهت احمدي
داور خارج:دكتر عبدالرسول خيرانديش.
روز 3شنبه مورخ4 / 4 / 1398 ساعت:10 مكان:تالار دكتر رباني
تاریخ:
1398/04/01
تعداد بازدید:
84
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal