برگزاري جلسه دفاع خانم معصومه گودرزي دكتري:تاريخ
برگزاري جلسه دفاع خانم معصومه گودرزي دكتري:تاريخ
جلسه دفاع خانم معصومه گودرزي دانشجوي دكتري با عنوان«تحليل تاريخي تحولات ناشي از مهاجرت به شهر اصفهان و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن"1357-1304 هـ ش"»روز 3شنبه مورخ 97/11/23 ساعت- 11:30.در كلاس 42 به راهنمايي آقايان:دكتر مرتضي نورائي ودكتر ابوالحسن فياض انوش برگزار مي گردد.
جلسه دفاع خانم معصومه گودرزيدانشجوي دكتري با عنوان«تحليل تاريخي تحولات ناشي از مهاجرت به شهر اصفهان و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن"1357-1304 هـ ش"»روز 3شنبه مورخ 97/11/23 ساعت- 11:30.در كلاس 42 به راهنمايي آقايان:دكتر مرتضي نورائي ودكتر ابوالحسن فياض انوش برگزار مي گردد.
تاریخ:
1397/11/16
تعداد بازدید:
111
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal