برگزاري دفاع خانم محبوبه اميني كارشناسي ارشد.(گروه تاريخ)
برگزاري دفاع خانم محبوبه اميني كارشناسي ارشد.(گروه تاريخ)
برگزاري دفاع خانم محبوبه اميني كارشناسي ارشد.(گروه تاريخ)با عنوان«بررسي تجارت خليج فارس در دوره ي صفويه بر اساس نظريه ي مركا نتيليسم (135-907 ه.ق)»با راهنمايي آقاي دكتر كجباف روز دوشنبه مورخ 96/9/27 ساعت 12 ظهر كلاس 42 بر گزار مي گردد.
برگزاري دفاع خانم محبوبه اميني كارشناسي ارشد.(گروه تاريخ)با عنوان«بررسي تجارت خليج فارس در دوره ي صفويه بر اساس نظريه ي مركا نتيليسم (135-907 ه.ق)»با راهنمايي آقاي دكتر كجباف روز دوشنبه مورخ  96/9/27 ساعت 12 ظهر كلاس 42 بر گزار مي گردد.
تاریخ:
1396/09/25
تعداد بازدید:
45
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal