كارگاه آموزشي گروه تاريخ«كاربرد اسناد در پژوهش هاي تاريخي»
برگزاري كارگاه آموزشي 'گروه تاريخ«كاربرد اسناد در پژوهش هاي تاريخي»
كارگاه آموزشي «كاربرد اسناد در پژوهش هاي تاريخي» با حضور دكتر رحمانيان ، دكتر فصيحي و دكتر ترابي فارساني توسط گروه تاريخ و قطب علمي مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه دردوره صفويه برگزار مي گردد. اين كارگاه در تاريخ شنبه 18 آذر96 ساعت 8:30-17 در تالارمهرعليزاده
 كارگاه آموزشي گروه تاريخ«كاربرد اسناد در پژوهش هاي تاريخي» با حضور دكتر رحمانيان ، دكتر فصيحي و دكتر ترابي فارساني توسط گروه تاريخ و قطب علمي مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه  برگزار مي گردد.
اين كارگاه در تاريخ شنبه 18 آذر96
 ساعت 8:30-17 در تالارمهرعليزاده
تاریخ:
1396/09/14
تعداد بازدید:
44
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal