برگزاري دفاع آقاي مجتبي خدائي ارشد(گروه تاريخ)
برگزاري دفاع آقاي مجتبي خدائي ارشد(گروه تاريخ)
برگزاري دفاع آقاي مجتبي خدائي با عنوان تحليل دانش جغرافياي تاريخ دوره ي قاجار (مطالعه موردي مرآت البدان)روز يكشنبه مورخ 21/3/96 ساعت 11:30 در كلاس 24 بر گزار مي گردد.به راهنمايي آقاي دكتر كثيري و داوران:آقاي دكترزينلي و دكتر وارثي.
برگزاري دفاع آقاي مجتبي خدائي با عنوان تحليل دانش جغرافياي تاريخ دوره ي قاجار (مطالعه موردي مرآت البدان)روز يكشنبه  مورخ 21/3/96 ساعت 11:30 در كلاس 24 بر گزار مي گردد.به راهنمايي آقاي دكتر كثيري و داوران:آقاي دكترزينلي و دكتر وارثي.
تاریخ:
1396/03/20
تعداد بازدید:
119
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal