كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ/ مدرس: دكتر علي اكبر عباسي/دكتر ابوالحسن فياض انوش
كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ
كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ/ مدرس: دكتر علي اكبر عباسي/دكتر ابوالحسن فياض انوش
كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ/ مدرس: دكتر علي اكبر عباسي/دكتر ابوالحسن فياض انوش
سه شنبه: 25/08/1395 ساعت 10 تا 12
دوشنبه: 01/09/1395 ساعت 10 تا 12
مكان قطب فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفوي
تاریخ:
1395/08/23
تعداد بازدید:
10
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal