برگزاري امتحانات پايان ترم در گروه فلسفه و كلام اسلامي به شرح ذيل مي باشد
گروه فلسفه و كلام اسلامي امتحانات پايان ترم
گروه فلسفه و كلام اسلامي امتحانات پايان ترم خرداد95...در شرح خبر
با تبريك حلول ماه مبارك رمضان و آرزوي موفقيت دانشجويان در امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 95-94برنامه امتحانات گروه فلسفه و كلام اسلامي جهت استفاده به شرح زير مي باشد:
 

برنامه امتحاني آقاي دكتر ارشد رياحي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

تاريخ فلسفه غرب

1395/03/16

8

25-511

2

حكمت متعاليه (2)

1395/03/19

10

26-511

3

حكمت متعاليه (3)

22/3/1395

8

27-511

4-

زبان تخصصي

16/3/1395

10

26-511

برنامه امتحاني آقاي دكتر امامي جمعه

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

تاريخ فلسفه غرب (2)

1395/03/26

10

26-511

2

الهيات در نهج البلاغه

1395/03/29

8

28-511

برنامه امتحاني آقاي دكتر بيدهندي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

روش تحقيق پيشرفته

1395/03/26

8

28-511

2

الهيات در حكمت متعاليه

1395/03/29

10

27-511

برنامه امتحاني خانم دكتر رحيم پور

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

كلام اماميه 1

1395/03/16

8

28-511

2

علم النفس معاد شناسي

1395/03/17

10

27-511

3

آشنايي با اديان بزرگ

1395/03/23

8

26-511

برنامه امتحاني خانم دكتر ايزدي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

حكمت متعاليه 2

1395/03/18

10

25-511

2

كلام جديد 2

1395/03/19

8

26-511

3

مسائل جديد كلامي

1395/03/22

8

28-511

4

كلام اسلامي 2

1395/03/24

10

25-511

برنامه امتحاني آقاي دكتر صادقي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

عرفان اسلامي

1395/03/26

10

28-511

2

منطق 3

1395/03/29

10

26-511

3

فلسفه دين

1395/03/29

10

26-511

برنامه امتحاني آقاي دكتر شانظري

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

فلسفه مشاء (2)

1395/03/22

10

26-511

2

آشنايي با نهج البلاغه

1395/03/22

8

25-511

3

فلسفه مشاء

1395/03/26

8

26-511

برنامه امتحاني آقاي دكتر مشكاتي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

متن خواني و ترجمه 4

1395/03/19

10

25-511

2

فلسفه متعاليه 4

1395/03/22

8

26-511

3

فلسفه مشا (1)

1395/03/23

10

27-511

برنامه امتحاني خانم دكتر نبيان

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

استنباطهاي فلسفي و كلامي

1395/03/19

10

28-511

2

تاريخ علم كلام و فرق و نحل

1395/03/19

8

28-511

3

تاريخ علم كلام

1395/03/26

10

25-511

تعليم و تربيت اسلامي

1395/03/26

8

25-511

برنامه امتحاني خانم دكتر سرمدي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

منطق 2

1395/03/18

8

26-511

2

تاريخ فلسفه اسلامي 3

1395/03/18

8

26-511

3

تاريخ فلسفه اسلامي 1

1395/03/22

10

25-511

4

منطق 3

1395/03/29

10

26-511

برنامه امتحاني آقاي دكتررحيمي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

نحو 4

1395/03/16

10

25-511

برنامه امتحاني خانم دكتر حسنعليان

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

صرف 2

1395/03/16

8

26-511

2

نحو 2

1395/03/29

8

25-511

برنامه امتحاني آقاي دكترجاني پور

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

متن خواني و ترجمه 2

1395/03/19

8

25-511

برنامه امتحاني آقاي دكتربيابانكي

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

روش تحقيق و ماخذ شناسي

1395/03/24

8

25-511

برنامه امتحاني آقاي دكترگنجور

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

حكمت مطهر

1395/03/24

8

26-511

برنامه امتحاني آقاي دكتر كلانتري

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

مكان

1

آشنايي با منطق جديد

1395/03/29

8

26-511

تاریخ:
1395/03/18
تعداد بازدید:
18
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal