برنامه امتحاني دانشجويان 96-95 گروه فلسفه
برنامه امتحانات
 

ر:فلسفه/كارشناسي/ترم 2 تيپ: فلسفه/فلسفه/كارشناسي

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

زبان انگليسي پيشنياز

1716476

 

1

16:00 - 18:00

         

محمدرضا مدرس زاده اصفهاني

1395/03/27 10:00

2

زبان انگليسي عمومي

1716524

 

11

     

15:00 - 16:00

14:00 - 16:00

 

داريوش نژادانصاري مهابادي

1395/03/28 10:00

3

علم كلام 2

1222019

 

1

 

16:00 - 18:00

       

حامد ناجي اصفهاني

1395/03/29 08:00

4

عربي پايه 2

1222204

 

1

       

10:00 - 12:00

 

مهدي جعفري

1395/03/24 08:00

5

تاريخ فلسفه اسلامي 1

1222206

 

1

   

08:00 - 10:00

 

08:00 - 10:00

 

مهدي جعفري

1395/03/22 08:00

6

منطق قديم 2

1222207

 

1

 

08:00 - 10:00

       

سيدمهدي بيابانكي

1395/03/19 08:00

7

تاريخ فلسفه يونان 2 (از ارسطو تا افلوطين)

1222211

 

1

 

14:00 - 16:00

10:00 - 12:00

     

سعيد بيناي مطلق

1395/03/17 08:00


ر:فلسفه - فلسفه منطق/كارشناسي ارشد/ترم 2 تيپ: فلسفه/فلسفه - فلسفه منطق/كارشناسي ارشد

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

منطق رياضي

1222049

 

1

   

08:00 - 10:00

     

سيدعلي كلانتري

1395/03/24 10:00

2

فلسفه اسلامي

1222050

 

1

08:00 - 10:00

         

حامد ناجي اصفهاني

1395/03/22 10:00

3

منطق قديم 2

1222127

 

1

   

14:00 - 16:00

     

اميراحسان كرباسي زاده

1395/03/26 10:00

4

منطق جديد 2

1222135

 

1

   

10:00 - 12:00

     

مرتضي حاجي حسيني

1395/03/17 10:00

5

منطق تطبيقي 1

1222136

 

1

10:00 - 12:00

         

مرتضي حاجي حسيني

1395/03/19 10:00


ر:فلسفه/دكتري/ترم 2 تيپ: فلسفه/فلسفه/دكتري

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

فلسفه قرون وسطي

1222078

 

1

     

10:00 - 12:00

   

علي كرباسي زاده اصفهاني

1395/03/29 10:00

2

سمينار فلسفي يا تاريخ و فلسفه منطق

1222105

 

1

     

08:00 - 10:00

   

غلامحسين توكلي

1395/03/17 10:00

3

فلسفه كانت

1222145

 

1

       

10:00 - 12:00

 

يوسف شاقول

1395/03/24 10:00


ر:فلسفه -فلسفه علم/كارشناسي ارشد/ترم 2 تيپ: فلسفه/فلسفه -فلسفه علم/كارشناسي ارشد

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

فلسفه غرب 2

1222086

 

1

   

08:00 - 10:00

     

محمدجواد صافيان اصفهاني

1395/03/17 10:00

2

فلسفه اقتصاد

1222314

 

1

   

14:00 - 16:00

     

محسن غلامي رناني

1395/03/24 10:00

3

مكاتب فلسفه علم 2

1222327

 

1

     

08:00 - 10:00

   

اميراحسان كرباسي زاده

1395/03/19 10:00

4

فلسفه علم 2

1222328

 

1

   

10:00 - 12:00

     

رضا صادقي حاجي آبادي

1395/03/26 08:00

5

منطق جديد 2

1222329

 

1

     

10:00 - 12:00

   

مرتضي حاجي حسيني

1395/03/22 10:00


ر:فلسفه/كارشناسي/ترم 4 تيپ: فلسفه/فلسفه/كارشناسي

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

كلام جديد

1222133

 

1

   

08:00 - 10:00

     

غلامحسين توكلي

1395/03/25 10:00

2

متون فلسفي به زبان عربي 2

1222213

 

1

 

10:00 - 12:00

       

فتحعلي اكبري

1395/03/24 10:00

3

تاريخ فلسفه اسلامي 3

1222225

 

1

     

14:00 - 16:00

   

حامد ناجي اصفهاني

1395/03/19 10:00

4

فلسفه اسلامي 2

1222228

 

1

08:00 - 10:00

 

10:00 - 12:00

     

محمد مشكات

1395/03/22 10:00

5

تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم

1222231

 

1

10:00 - 12:00

 

14:00 - 16:00

     

رضا صادقي حاجي آبادي

1395/03/29 10:00

6

منطق جديد 2

1222233

 

1

     

10:00 - 12:00

   

اميراحسان كرباسي زاده

1395/03/17 10:00

7

زبان تخصصي 2

1222292

 

1

 

08:00 - 10:00

       

يوسف شاقول

1395/03/26 10:00


ر:فلسفه/كارشناسي ارشد/ترم 2 تيپ: فلسفه/فلسفه/كارشناسي ارشد

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

فلسفه هاي اگزيستانس

1222161

 

1

   

10:00 - 12:00

     

محمدجواد صافيان اصفهاني

1395/03/19 10:00

2

فلسفه تطبيقي

1222163

 

1

   

08:00 - 10:00

     

علي كرباسي زاده اصفهاني

1395/03/24 10:00

3

حكمت متعاليه(ملاصدرا)

1222172

 

1

10:00 - 12:00

         

محمد مشكات

1395/03/17 10:00

4

تفسير متون فلسفي(1)

1222177

 

1

08:00 - 10:00

         

اميراحسان كرباسي زاده

1395/03/22 10:00

5

فلسفه افلاطون-ارسطو

1222183

 

1

 

08:00 - 10:00

       

سعيد بيناي مطلق

26/03/1395 10:00


ر:فلسفه/كارشناسي/ترم 6 تيپ: فلسفه/فلسفه/كارشناسي

رديف

عنوان درس

شماره

واحد

شعبه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه­شنبه

چهارشنبه

كلاس امتحان

نام استاد

تاريخ امتحان

1

فلسفه اخلاق

1222212

 

1

   

10:00 - 12:00

14:00 - 15:00

   

غلامحسين توكلي

1395/03/29 10:00

2

روش تحقيق در فلسفه

1222219

 

1

   

08:00 - 10:00

     

سعيد بيناي مطلق

1395/03/19 10:00

3

متون فلسفي به زبان خارجي 2

1222241

 

1

   

14:00 - 16:00

 

08:00 - 10:00

 

سيدعلي كلانتري

1395/03/17 10:00

4

تاريخ فلسفه از هگل تا نيمه دوم قرن 19

1222244

 

1

     

10:00 - 12:00

   

محمد مشكات

1395/03/26 10:00

5

فلسفه علم 2

1222248

 

1

       

10:00 - 12:00

 

سيدمهدي بيابانكي

1395/03/24 10:00

6

فلسفه معاصر 1

1222293

 

1

 

08:00 - 10:00

 

08:00 - 10:00

   

محمدجواد صافيان اصفهاني

1395/03/22 10:00

تاریخ:
1395/03/01
تعداد بازدید:
55
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal