En|العربیه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
--
قوانین-هیأت علمی

بسمه تعالی

« آئین نامه طرح ساماندهی وسائل نقلیه در دانشگاه »

مقدمه :  به منظور ساماندهی، کنترل و نظارت صحیح بر تردد وسایل نقلیه در سطح دانشگاه باتوجه به مسئولیت مدیریت حراست و حفاظت فیزیکی در این خصوص آیین نامه تردد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

الف: مقررات عمومی

·          بر اساس مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه، کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی می توانند براساس مقررات و ضوابط مندرج در این آیین نامه متقاضی دریافت مجوز تردد در دانشگاه بجز محدوده های اعلام شده باشند.

·          تبصره: ثبت نام الکترونیکی و تکمیل فرم جهت دریافت مجوز تردد به منزله مطالعه کامل آیین نامه طرح تردد از سوی متقاضی می باشد و دارنده برچسب تردد ملزم به رعایت کلیه مفاد این آیین نامه می باشد.

·          برچسب های مربوط به تردد وسایل نقلیه در دانشگاه در رنگهای مختلف و با مدت اعتبار متفاوت تهیه شده و پس از طی مراحل قانونی بر روی شیشه خودرو نصب می گردد.

·          رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ضوابط داخلی که از سوی اداره کل حراست دانشگاه در خصوص چگونگی تردد، پارک خودرو، سرعت مجاز و... اعلام شده در دانشگاه الزامی است.

·          بدیهی است عوامل راهنمایی و رانندگی برابر مقررات با تخلفات برخورد و اعمال قانون می نمایند .

·          تمدید اعتبار برچسب تردد و همچنین صدور مجوز المثنی، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سیستم ثبت سوابق حفاظت فیزیکی دانشگاه می باشد.

·          دربهای مجاز برای ورود به دانشگاه و همچنین ایام و ساعات تردد باتوجه به نوع برچسب صادره و محل خدمت (تحصیل) تعیین شده وبه متقاضی اعلام میگردد و برای دیگر واحد ها درصورت صلاحدید مسئولین مربوطه مشخص و اعلام می گردد،

·          بدیهی است داشتن مجوز تردد به منزله حق ورود و خروج در هر ساعت و یا از هر درب واحدهای دانشگاه نمی باشد.

·          تردد در دانشگاه صرفاً برای خودرویی که مشخصات آن بر روی برچسب مربوطه درج گردیده مجاز می باشد و درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص طبق آئین نامه تخلفات اعمال قانون خواهد شد.

·          حفاظت فیزیکی دانشگاه به منظور انجام ماموریتهای محوله مجاز می باشد در حضو راننده نسبت به بازرسی خودرو اقدام نماید.

·          حفاظت فیزیکی دانشگاه مجاز است درصورت پارک خودرو در محل ممنوعه، خودرو را به پارکینگ انتقال دهد(هزینه حمل به پارکینگ توسط جرثقیل به عهده راننده خودرو بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت حین جابجایی هیچ مسئولیتی به عهده حفاظت فیزیکی نمی باشد).

·          اجرای این دستورالعمل مربوطه به اوقات اداری و روزهای عادی است. در ایام خاص مانند روزهای تعطیل ،توزیع کارت آزمون - برگزاری آزمون - ایام نوروز و ......... برابرتشخیص حفاظت فیزیکی دانشگاه اقدام خواهد شد.


ب) فرایند صدور برچسب تردد

·          واجدین شرایط می بایست ضمن مراجعه به سایت taradod.ui.ac.ir تقاضای خود برای اخذ مجوز تردد  ارسال و از سامانه کد رهگیری  جهت پیگیری فرآیند صدور دریافت نمایند.

·          پس از بررسی درخواستهای واصله توسط مسئولین ذیربط به تقاضا های ارسالی پاسخ داده می شود، که از طریق قسمت رهگیری قابل مشاهده می باشد. در صورت موافقت می بایست نسبت به ادامه فرایند به شرح ذیل اقدام نمایند.

·          متقاضی جهت دریافت برچسب با داشتن اصل تمامی مدارک اسکن شده صرفا در تاریخ و ساعت اعلام شده به ایشان از طریق سامانه به نماینده اداره حفاظت فیزیکی مستقر در ضلع جنوبی ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان مراجعه نموده و ضمن تسلیم مدارک، خودرو مربوطه را جهت نصب برچسب در اختیار مسئول واحد صدور قرار دهد.

·          صدور برچسب اول برای اساتید و کارکنان محترم شاغل بصورت رایگان می باشد.

·           در صورت درخواست مجوز برای خودرو دوم واریز مبلغ 1.500.000 ریال  به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه که صرفا" از طریق دستگاه کارت خوان موجود در دفتر حفاظت فیزیکی قابل پرداخت می باشد.

·          برچسب صادره در قسمت پائین شیشه جلوی خودرو (سمت راننده) ، بطوریکه مشاهده آن توسط نیروهای حفاظت فیزیکی به سهولت امکان پذیرباشد نصب می شود.دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغییروضعیت ( نقل و انتقال – فارغ التحصیلی – اخراج – واگذاری یا تعویض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسویه حساب به مسئول واحد صدور مجوز تردد تحویل نماید.

·          بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به تحویل برچسب قبلی است.

·          صدور برچسب المثنی مستلزم وصول گزارش کتبی به واحد صدور مجوز ( مبنی برمفقودشدن برچسب اولیه ناشی از سرقت خودرو ، شکستن شیشه، سرقت برچسب و یا هر حادثه مشابهی دیگر) و ارائه مدارک رسمی در این خصوص می باشد بنابراین در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تایید مراجع ذیربط( انتظامی وقضائی) در اسرع وقت ضروری است ، پس از بررسی مدارک واصله برچسب المثنی براساس دستور العمل صادر خواهد شد.


ج ) دستور العمل رسیدگی به تخلفات رانندگی و انتظامی در کلیه محیط های دانشگاه

·          هرگونه جعل و یا سوء استفاده از برچسب تردد موجب محرومیت از ادامه استفاده از برچسب تردد و پیگیری تخلف در مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.

·          درصورتیکه افراد غیر دانشگاهی مرتکب جعل و یا سوء استفاده از برچسب تردد شوند ضمن ارجاع موضوع به مراجع انتظامی و قضایی مراتب توسط دفتر حقوقی وکمیته انضباطی دانشگاه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

·          هرگونه تخلف در دانشگاه اعم از توقف در محل ممنوعه ، تردد در خلاف مسیر ، سرعت و سبقت غیر مجاز ، ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی، گذر از محل عبور ممنوع ، برخورد نامناسب با نیروهای حفاظت فیزیکی و سایر افراد و یا انجام آموزش رانندگی و ... برابر ضوابط ذیل مورد پیگرد واقع خواهد شد.لازم به ذکر است ورود بدون هماهنگی ،توقف وپارک خودرو در محوطه مجموعه خوابگاهها و کوی اساتید تخلف محسوب میشود.

·          مرحله اول : تخلف برای اولین مرتبه موجب صدور اخطار کتبی برای متخلف و ثبت سابقه در سیستم رایانه حفاظت فیزیکی خواهد شد.

·          مرحله دوم : تخلف برای باردوم ، علاوه براخطار کتبی و ثبت در سابقه ، منجر به محرومیت از تردد با خودرو به مدت یکسال در دانشگاه خواهد شد.

·          مرحله سوم : تخلف برای بار سوم ، موجب لغو اعتبار برچسب تردد می گردد و برای فرد متخلف مجوز دیگری صادر نخواهد شد.

·          دارندگان مجوز تردد موظفند هنگام عبور و مرور در دانشگاه رعایت مقررات، نظم عمومی و شئونات اسلامی را بنمایند.

·          دارندگان مجوز تردد موظفند در صورت بروز هرگونه حادثه مراتب را از طریق شماره تلفن 7932698 (سرشیفت) حفاظت فیزیکی دانشگاه اعلام نمایند تا برابر مقررات به آن رسیدگی شود. بدیهی است هرگونه اقدام و اعمال سلیقه شخصی در این خصوص قابل بررسی و پیگرد قانونی خواهد بود.

·          علاوه برمقررات فوق الذکر، عوامل راهنمایی و رانندگی و بازرسین کنترل نامحسوس با تخلفات در دانشگاه برابر مقررات جاری برخورد نموده واعمال قانون می نمایند.

·          هرگونه ایراد خسارت به اموال دانشگاه ( به علت بی احتیاطی و یا ناشی از عدم رعایت مقررات) مستلزم جبران خسارت بوده و طبق نظرکارشناسان ، برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد شد و مالک و راننده خودرو می بایست پاسخگو و جبران خسارت نمایند.

·          شایان ذکر است که مجوز تردد صرفا جهت سهولت در شناسایی مراجعین می باشد فلذا دانشگاه در قبال حوادثی نظیر سرقت ، تصادف و ... هیچگونه مسئولیتی ندارد.

·          جدا نمودن برچسب از روی شیشه و جابجایی آن تخلف محسوب می گردد.

·          با توجه به اینکه سیستم کنترل ترافیک دانشگاه رایانه ای می باشد ، لازم است شماره برچسب با شماره پلاک و مشخصات دارنده برچسب کاملاً مطابقت داشته باشد . لذا در صورت تمایل به تغییر پلاک ، تعویض شیشه یا در صورت خراب شدن برچسب و یا فروش خودرو واحد صدور مجوز تردد دانشگاه را قبلا مطلع نموده و برچسب جدید دریافت نمائید.

·          در صورت وقوع تصادف خودرو در داخل دانشگاه ، موضوع بر اساس قوانین جاری کشور پیگیری خواهد شد.

 

در پایان ضمن تشکر از حسن توجه شما خرسند می شویم اگر ما را با پیشنهادات خود در جهت بهبود ترافیک دانشگاه رهنمون باشید.

دفتر حفاظت فیزیکی دانشگاه اصفهان – 03117932083 email:a.seraji@staf.ui.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
11269
Powered by DorsaPortal