نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand دانشكده فنی و مهندسیدانشكده فنی و مهندسی
Collapse مهندسی برقمهندسی برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره گروه</span>درباره گروه
معرفی گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد گروه</span>افراد گروه
اعضای هیات علمی
کارشناسان
پژوهشگران پسادکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویان</span>دانشجویان
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست دانشجویان برتر </span>لیست دانشجویان برتر
کارشناسی ارشد
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید دانشکده
Collapse آزمايشگاه ها و كارگاه هاآزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه اندازه‌گيري الكتريكي و مدار
آزمايشگاه اصول الكترونيك (الكترونيك 1)
آزمايشگاه الكترونيك آنالوگ 1 ( الكترونيك 2)
آزمايشگاه تكنيك‌پالس
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه FPGA
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه ماشين 1
آزمايشگاه ماشين 2
آزمایشگاه سیستم های انرژی
آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال (DSP)
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه مخابرات ديجيتال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايان نامه</span>پايان نامه
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
Collapse مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی
اعضاي هيأت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دانشجویان دکتری
ليست دانشجويان برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
گرايشها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها و كارگاه ها</span>آزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه ابزار دقيق پزشكي
آزمايشگاه كنترل پيشرفته و ابزار دقيق
آزمايشگاه مهندسي پزشكي
آزمایشگاه فیزیولوژی
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی و کنترل دیجیتال
آزمايشگاه تخصصي فن آوري عصبي دانشگاه اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فهرست پايان نامه</span>فهرست پايان نامه
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
بروشور انگليسي
Collapse مهندسی شیمیمهندسی شیمی
اعضاي هيأت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان برتر</span>ليست دانشجويان برتر
كارشناسي ارشد
كارشناسي
سر فصل وچارت دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
آدرس کانال تلگرامی گروه مهندسی شیمی uichemeng@
آیین نامه ها
فرمها و شیوه نامه های آموزشی
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها و كارگاه ها</span>آزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه انتقال حرارت
آزمايشگاه عمليات واحد
آزمايشگاه مكانيك سيالات
آزمايشگاه كنترل فرايند
آزمايشگاه نفت
Collapse مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک
اعضاي هيأت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
ليست دانشجويان برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها و كارگاه ها</span>آزمايشگاه ها و كارگاه ها
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات
آزمايشگاه مكانيك مصالح
آزمايشگاه مكانيك سيالات
آزمايشگاه مباني برق
آزمايشگاه مكاترونيك
آزمايشگاه ترموديناميك و انتقال حرارت
كارگاه جوش كاري و ورق كاري
كارگاه اتومكانيك
كارگاه ماشين ابزار
آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك
Collapse مهندسي صنايعمهندسي صنايع
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
کارشناسی ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
فرمهاي آموزشي
گرايشها و مقاطع تحصيلي
برنامه هفتگی اساتید
دروس ارائه شدهدانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal