مراحل درخواست مجوز دفاع دكتري


1-   تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرمهای مربوطه بصورت تکمیل شده توسط دانشجو به استاد راهنما جهت ارائه به شورای گروه و تایید دفاع دانشجو

2-   ارسال بند صورتجلسه و تحویل فرمها و یک نسخه از پایان نامه به دانشکده توسط گروه

3-   ارسال بند صورتجلسه دانشکده برای دریافت مجوز پژوهشی از امور پژوهشی دانشگاه

4-   پس از دریافت مجوز دفاع از امور پژوهشی دانشگاه و ارجاع به گروه درخواست مجوز آموزشی توسط دانشجو ثبت می گردد.

5-   درخواست مجوز دفاع در سیستم گلستان – پیشخوان خدمت :

-                    ایجاد درخواست توسط دانشجو ( بدون تاریخ ) و تایید آن با زدن تیک سبز رنگ

-                    تایید استاد راهنما با زدن تیک سبز رنگ

-                    تایید کارشناس گروه ( بررسی تعداد واحد گذرانده و معدل و ... )

-                    تایید کارشناس خدمات آموزشی ( بررسی پرونده فیزیکی و ... )

-                    بررسی مجدد دفاع در گروه و تعیین اساتید داور  ( تعیین زمان دفاع )

-                    وارد کردن تاریخ و زمان قطعی دفاع توسط مدیر گروه و تایید مجوز با زدن تیک سبز رنگ

-                    تایید کارشناس مالی آموزش کل

-                    تایید معاون آموزشی دانشکده

-                    استعلام تاریخ و زمان قطعی دفاع از کارشناس گروه و تکمیل فایل فارسی و انگلیسی اگهی اعلام دفاع توسط دانشجو و تحویل فایل تکمیل شده به استاد راهنما جهت ارجاع به کارشناس گروه از طریق اتوماسیون

-                    تایید مجدد فرآیند توسط کارشناس گروه و تهیه نامه اعلام دفاع (به پیوست فایل فارسی و انگلیسی اگهی اعلام دفاع) و ارسال برای امضا مدیر گروه

-                    ارسال نامه اعلام دفاع به معاون پژوهشی دانشکده ( 25 روز قبل از تاریخ دفاع )

-                    کارشناس تحصیلات تکمیلی با تعیین محل دفاع باید دعوت نامه داوران را ارسال نماید. (طبق آیین نامه، باید 20 روز قبل از تاریخ دفاع نامه دعوت نامه ارسال شود.)

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/09
تعداد بازدید:
139
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal