مراحل درخواست مجوز دفاع كارشناسي ارشد


1-   تحویل نسخه نهایی پایان نامه توسط دانشجو به استاد راهنما جهت تایید ایشان

2-   ایجاد درخواست مجوز دفاع در سیستم گلستان – پیشخوان خدمت توسط دانشجو:

-                    ایجاد درخواست توسط دانشجو (بدون تاریخ) و تایید آن با زدن تیک سبز رنگ و شروع فرآیند

-                    تایید استاد راهنما با زدن تیک سبز رنگ

-                    تایید کارشناس گروه ( بررسی تعداد واحد گذرانده و معدل و ... )

-                    تایید کارشناس خدمات آموزشی ( بررسی پرونده فیزیکی و ... )

-                    تحویل پایان نامه به گروه و تعیین اساتید داور 

-                    وارد کردن تاریخ و زمان قطعی دفاع توسط مدیر گروه و تایید مجوز با زدن تیک سبز رنگ

-                    تایید کارشناس مالی آموزش کل

-                    تایید معاون آموزشی دانشکده

-                    استعلام تاریخ و زمان قطعی دفاع از کارشناس گروه و تکمیل فایل فارسی اگهی اعلام دفاع توسط دانشجو و تحویل فایل تکمیل شده (فرم) به استاد راهنما جهت ارجاع به کارشناس گروه از طریق اتوماسیون

-                    تایید مجدد فرآیند توسط کارشناس گروه و تهیه نامه اعلام دفاع (به پیوست فایل فارسی اگهی اعلام دفاع) و ارسال برای امضا مدیر گروه

-                    ارسال نامه اعلام دفاع به معاون پژوهشی دانشکده (طبق آیین نامه، باید 15 روز قبل از تاریخ دفاع ارسال شود)

-                    کارشناس تحصیلات تکمیلی با تعیین محل دفاع 10 روز مانده به تاریخ دفاع باید دعوت نامه داوران را ارسال نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/01
تعداد بازدید:
231
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان،میدان خوارزمی، ابتدای بلوار سلامت، ساختمان انصاری
کدپستی: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفکس: 36682887
Powered by DorsaPortal