فرم هاي فرهنگي

نکات قابل توجه در پرداخت هزینه‌ها

 http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg

فرم درخواست حمایت مالی جهت طرح و یا فعالیت‌های دانشجویی

http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg 

فرم درخواست اعزام به مسابقات

 http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg

فرم شماره 8- صورت‌جلسه هزینه‌ها

 

جدول شماره 9 (تکمیل شود با توجه به مندرجات فرم شماره 8)

 http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg

فرم درخواست کاندیداتوری

 http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg

فرم برنامه پیشنهادی و نحوه برگزاری آن

http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg 

فرم گزارش برنامه‌های اجرا شده

 http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg

فرم درخواست مجوز اردو

http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg 

فرم درخواست همکاری با انجمن علمی

 http://ui2.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub108/pdf.jpg


تاریخ به روز رسانی:
1398/02/23
تعداد بازدید:
773
Powered by DorsaPortal