عناوين دستور كار آزمايشگاه آموزشي تجزيه (1)

آزمایشگاه تجزیه 1

 

نوع درس: تخصصی

تعداد واحد: یک

پیشنیاز: درس تجزیه 1 – آزمایشگاه شیمی عمومی 2

کارشناس آزمایشگاه: مریم شیروانی

هدف از ارائه این واحد آزمایشگاهی: آشنایی دانشجویان با روشهای تجزیه کمی از جمله روشهای وزن سنجی و تیتراسیونهای: اسید و باز ، رسوبی،اکسیداسیون احیا و کمپلکسومتری

فهرست عناوین دستورکار آزمایشگاه:

-    نکته‌های ایمنی در آزمایشگاه

-  علائم ایمنی

-  آشنایی با برگه‌ی داده‌های ایمنی مواد MSDS))

- جدول توصیفی برچسب‌گذاری مخاطرات مواد شیمیایی R   PHRASES

-    جدول توصیفی برچسب‌گذاری ایمنی مواد شیمیایی S   PHRASES

-  تئوری آزمایش‌های شماره 1 و 2: تعیین مقدار آهن و سولفات به روش وزن‌سنجی

-   آزمایش شماره 1: تعیین مقدار آهن به روش وزن‌سنجی

- آزمایش شماره 2: تعیین مقدار یون سولفات به طریق وزن‌سنجی

-   تئوری آزمایش‌های شماره 3، 4، 5 و6: روش‌های تیتراسیون

-   آزمایش شماره 3: تعیین مقدار اسیدکلریدریک به روش تیتریمتری

-  آزمایش شماره .4: تعیین سدیم‌کربنات به روش تیتریمتری

-  آزمایش شماره 5: تعیین مقدار کلسیم‌کربنات به روش تیتراسیون برگشتی

- آزمایش شماره6: تعیین مقدار کربنات وبی‌کربنات در یک مخلوط

-  تئوری آزمایش شماره 7: تیتراسیون های رسوبی

- آزمایش شماره 7: تعیین مقدار سدیم‌کلرید به روش مور( (Mohr Method

-  آزمایش شماره 8 :تعیین مقدار مس به روش یدومتری

- تئوری آزمایش شماره 9و10:تیتراسیون های کمپلکسومتری

-  آزمایش شماره 9: تعیین مقدار سختی آب با استفاده از EDTA 

-  آزمایش شماره 10: تعیین مقدار نیکل با استفاده از EDTA

-  آزمایش شماره 11 : تئوری رزین‌های تبادل یونی

-   آزمایش شماره 11: حذف سختی آب با استفاده از رزین‌های تبادل یونی

-  آزمایش شماره 12 :تعیین مقدارپتاسیم بروماید به روش ولهارد

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/01
تعداد بازدید:
3696
Powered by DorsaPortal