۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر

اعضاي گروه- مركز فرآورده هاي دارويي

 
 
 
 
 
رییس مرکز فراورده­های طبیعی و زیستی دارویی
دکتر محمد ربانی- دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
 
الف- گروه پژوهشی فرآورده­های زیستی:
مدیر گروه پژوهشی: دکتر رحمان امامزاده- استادیار بیوشیمی دانشگاه اصفهان
اعضای گروه:
Ø دکتر گیتی امتیازی- استاد میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر کامران قائدی- دانشیار سلولی و ملکولی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر سید حمید زرکش اصفهانی- دانشیار ایمونولوژی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر ابوالقاسم اسماعیلی- دانشیار سلولی و ملکولی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر مهران میراولیایی- دانشیار بیوشیمی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر محمد علی اسدالهی- استادیار بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر سید مرتضی جوادی راد- استادیار ژنتیک دانشگاه اصفهان
Ø  دکتر فاطمه جوادی زرنقی- استادیار سلولی ملکولی  دانشگاه اصفهان
Ø  دکتر زهرا اعتمادی فر- دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
Ø  دکتر سهیلا رهگذر- دانشیار ایمونوهموتولوژی دانشگاه اصفهان
Ø  دکتر زهره حجتی دانشیار ژنتیک دانشگاه اصفهان
Ø دکتر دکتر افروز السادات حسینی ابری- استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان
Ø دکتر فریبا اسماعیلی استادیار بافت شناسی و جنین شناسی دانشگاه اصفهان

 
گروه پژوهشی فرآورده­های طبیعی و زیستی دارویی
مدیر گروه: دکتر ماندانا بهبهانی - دانشیار مهندسی ژنتیک وبیولوژی ملکولی  ، دانشگاه اصفهان
اعضای گروه:
Ø دکتر محمدرضا رحیمی نژاد- استاد گیاه­ شناسی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر عبدالخالق بردبار- استاد شیمی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر رسول شفیعی - استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر علی باقری-استادیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر مهرناز کیهان فر- دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر حجت اله سعیدی- دانشیار سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر اصغر طاهری کفرانی دانشیار بیوشیمی شیمی فیزیک، دانشگاه اصفهان 
Ø دکتر حسن نیلی احمدآبادی  دانشیاردامپزشکی
Ø دکتر محمد ربانی   دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان 
 
گروه پژوهشی پروبیوتیک و فرآورده های تخمیری( در حال تاسیس)
مدیر گروه: دکتررسول شفیعی - استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان
اعضای گروه:
Ø دکتر ماندانا بهبهانی - دانشیار مهندسی ژنتیک وبیولوژی ملکولی  ، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر مهرناز کیهان فر- دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر محمد علی اسدالهی- استادیار بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر اصغر طاهری کفرانی  دانشیار بیوشیمی  شیمی فیزیک، دانشگاه اصفهان 
Ø دکتر ابوالقاسم اسماعیلی- دانشیار سلولی و ملکولی، دانشگاه اصفهان
Ø دکتر محمد ربانی   دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان 
Ø دکتر حمید امیری - استادیار بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
2397
Powered by DorsaPortal