۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر

گروه مشاوره سازماني و مديريت منابع انساني

 

گروه مشاوره سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مشاوره سازمانی اشاره به انتقال اطلاعات در مورد استفاده و کاربرد مفاهیم و یافته های جدید علمی مرتبط با منابع انسانی دارد. فرآیند تعامل میان مشورتگر و مشورتجو در ارتباط با مشکلات سازمانی و شغلی است که معمولاً مدیران سازمانها و صنایع در نقش مشورتجو بدنبال فراگیری و تکمیل اطلاعات خود در حوزه های رفتار سازمانی بوده تا بهره وری سازمانی را به حداکثر رسانند. منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی می باشد. توجه به این سرمایه و برنامه ریزی بمنظور تسهیل و هدفدار کردن فعالیتهای کارکنان سازمانها و صنایع در این حوزه مورد بررسی دقیق وعلمی قرار می گیرد.

برنامه راهبردی گروه مشاوره سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مأموریت:

در حوزه مشاوره سازمانی و مدیریت منابع انسانی، تسهیل و هدفدار کردن فعالیتهای کارکنان سازمانها و صنایع با بهره گیری از آخرین پیشرفتهای علمی در حوزه های مدیریت منابع انسانی و ارتباطات سازمانی از اهداف اصلی در چشم انداز مورد نظر خواهد بود.

مشاوره سازمانی اشاره به انتقال اطلاعات در مورد استفاده و کاربرد مفاهیم و یافته های جدید علمی مرتبط با منابع انسانی دارد. فرآیند تعامل میان مشورتگر و مشورتجو در ارتباط با مشکلات سازمانی و شغلی است که معمولاً مدیران سازمانها و صنایع در نقش مشورتجو بدنبال فراگیری و تکمیل اطلاعات خود در حوزه های رفتار سازمانی بوده تا بهره وری سازمانی را به حداکثر رسانند. منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی می باشد. توجه به این سرمایه و برنامه ریزی بمنظور تسهیل و هدفدار کردن فعالیتهای کارکنان سازمانها و صنایع در این حوزه مورد بررسی دقیق وعلمی قرار می گیرد.

اهداف بلند مدت 5 ساله:

مطالعه و پژوهش در زمینه:

·    استفاده بهینه از استعدادها و امکانات موجود در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی و بکارگیری آنها در جهت رفع مشکلات انسانی،

·    شناخت، سازماندهی و هدایت انگیزش در حوزه های کاری،

·    بهداشت روانی و ارتقائ کیفیت زندگی کاری،

·    ارتقاء ارتباطات پرسنلی، بهره وری، تقویت ارزشهای عالی انسانی،

·    نقش و سازگاری با نمودهای فناوری (رایانه، دستگاههای خودکار و نظایر آن) در محیط های کاری،

·    روانشناسی مهندسی و ابعاد روانشناختی در طراحی های صنعتی.

 

اهداف کوتاه مدت 2 ساله:

مطالعه و پژوهش در زمینه:

· شناسایی مشکلات و موانع منابع انسانی و پیشنهاد مداخلات سازمانی به صنایع و سازمانها جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی عملکرد در محیطهای کاری،

· کاهش خطاهای انسانی و افزایش ایمنی در محیطهای کاری،

· اصلاح الگوی مصرف کالاها و خدمات،

· گزینش و استخدام، آموزش پرسنل، ارزشیابی عملکرد،

· بررسی مسائل فیزیکی مرتبط با عملکرد پرسنل،

· روانسنجی و آزمون سازی (سنجش عوامل مختلف روانشناختی موثر در عملکرد)

 
اعضای گروه پزوهشی مشاوره سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 

دانشگاه اصفهان

دکترحسین سماواتیان

دانشگاه اصفهان

دکترمحمدرضاعابدی

دانشگاه اصفهان

دکتر سیدعلی سیادت

دانشگاه اصفهان

دکترزهره موسوی

دانشگاه اصفهان

دکترفاطمه بهرامی

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/15
تعداد بازدید:
1940
Powered by DorsaPortal