۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر

گروه شناخت و بالندگي سازماني

گروه شناخت و بالندگی سازمانی

یک برنامه بالندگی سازمانی کوششی است دور برد، برنامه‌ریزی شده و پایدار که بر پایه یک راهبرد سراسری استوار است و می‌کوشد تا با تشخیص منطقی و منظم دشواریها و با بسیج همه نیروها و منابع موجود، به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند. کانون برنامه بالندگی سازمانی دگرگون کردن نگرشها و رفتار است. با آنکه در برنامه بالندگی سازمانی فراگردها، روشهای کار، دستورها و زمینه‌هایی از این شمار دستخوش دگرگونی می‌گردند. هدف بالندگی سازمانی خلق سازمانی با ویژگیهایی  همچون گشودگی و شفاف بودن نظام، اعتماد به دیگران،  بازخورد از درون و برون، مشارکت با دیگران، پروردن و اختیار کردن، کم لایه‌ بودن ساختار سازمانی می باشد.از طرف دیگر، شناخت سازمانی یعنی وضع موجود سازمان مورد تحلیل قرار گرفته و اطلاعات درست در باره وضع موجود، دشواریها و مشکلات حاصل شود. اینکه چه اموری در سازمان در جریان است و چگونه آن کار به انجام می‌رسد و نیز روشن کردن وضع موجود و راهکارهای دگرگون کردن آن برای دستیابی به وضع دلخواه و تغییر راندمان سازمان از وضع موجود به وضع دلخواه از جمله مباحث مورد بررسی در شناخت سازمانی می باشد

برنامه راهبردی گروه شناخت و بالندگی سازمانی

مأموریت:

شناخت، برنامه ریزی و تغییر سازمانی در جهت بهبود اثر بخشی سازمانی

اهداف بلند مدت 5 ساله:

مطالعه و پژوهش در زمینه:

·        سازگاری سازمان با محیط در حال تغییر - نوسازی سازمانی

·        اثربخشی فردی، گروهی و سازمانی

·        نقش فرهنگ در بالندگی سازمانی و ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان

·        مقاومت در برابر تغییر سازمانی و غلبه بر آن

·        ارزشهای حرفه ای و معیارهای اخلاقی مربوط به بالندگی سازمان

·        برنامه های کیفیت زندگی کاری

·        تشخیص بحرانهای تهدیدآمیز و فشارزا

اهداف کوتاه مدت 2 ساله:

مطالعه و پژوهش در زمینه:

· مداخلات فراگیر، آمادگی کارکنان برای تغییر و تثبیت آن

· شناخت منابع تنش، خستگی شغلی و مداخلات مدیریت تنش و مقابله تنش

· بررسی مشکلات عملی تیم های کاری

· تعارض نقش، ایهام نقش و مدیریت تعارض

· غنی سازی شغل و برنامه های طراحی شغل

·  ارزیابی برنامه های بالندگی سازمانی


اعضای گروه پزوهشی شناخت و بالندگی سازمانی
 

دانشگاه اصفهان

دکتر ابوالقاسم نوری

دانشگاه اصفهان

دکتر رضاهویدا

دانشگاه اصفهان

دکترمحمدجواد لیاقت دار

دانشگاه اصفهان

دکتراحمدرضا نصر

دانشگاه اصفهان

دکترسعید رجائی پور

دانشگاه اصفهان

دکترحسنعلی‌بختیار نصرآبادی

 دانشگاه اصفهان دکتر هاجر براتی احمدآبادی
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
1775
Powered by DorsaPortal