۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر

گروه آزمونهاي استخدامي و روانسنجي در سازمان ها

گروه آزمونهای استخدامی و روانسنجی در سازمان ها

در اغلب مراحل گزینش از آزمون‌های روانشناختی استفاده می ‌گردد. آگاهی از فرایند گزینش و استفاده از اکثر روش‌های معتبر در دسترس می‌تواند به نفع سازمان و کارفرمایان تمام شود و با به کار گیری روش های علمی انتخاب کارکنان، افراد مناسب را متناسب با شغل استخدام نمود. بررسی و شناخت دقیق تر افراد که بنحوی با محیطهای کاری ارتباط می یابند تنها محدود به گزینش و استخدام آنان نمی شود. پرسنل سازمانها و صنایع در شرایط زمانی و مکانی مختلف در راستای اهداف سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری بوسیله افراد متخصص و کارآزموده و با استفاده از ابزارهای استاندارد و در عین حال با در نظر گرفتن ارزشهای انسانی مورد بررسی دقیق قرار می گیرند.
 
برنامه راهبردی گروه آزمونهای استخدامی و روانسنجی در سازمانها

مأموریت:

انتخاب علمی کارکنان با استفاده از آزمونهای استاندارد روانشناختی در سازمانها و صنایع

تدوین ابزارهای استاندارد استخدامی در افزایش بهره وری سازمانی

فرآیند گزینش و استخدام کارکنان با در نظر گرفتن ارزشهای انسانی و مسایل روانشناختی

تدوین روش های علمی انتخاب کارکنان در استخدام افراد مناسب متناسب با مشاغل

مهارتهای روانشناختی مورد نیاز در به انجام رساندن بهینه شغل

تحلیل روانشناختی و جامع نظام ارزیابی عملکرد و مسیر شغلی

اهداف بلند مدت 5 ساله:

مطالعه و پژوهش در زمینه:

استفاده بهینه از استعدادها و امکانات موجود در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی و بکارگیری آنها در جهت رفع مشکلات انسانی

اهداف کوتاه مدت 2 ساله:

مطالعه و پژوهش در زمینه:

شناسایی مشکلات و موانع منابع انسانی و پیشنهاد مداخلات سازمانی به صنایع و سازمانها جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی عملکرد در محیطهای کاری

 
اعضای گروه پزوهشی آزمون های استخدامی و روان سنجی در سازمان ها
 

دانشگاه اصفهان

دکترحمید رضاعریضی سامانی

دانشگاه اصفهان

دکتر حسین مولوی

دانشگاه اصفهان

دکترحمیدطاهر نشاط دوست

 دانشگاه اصفهان

دکتر شعله امیری

دانشگاه اصفهان

دکتر احمد عابدی

 
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/15
تعداد بازدید:
1523
Powered by DorsaPortal