درباره گروه علوم اجتماعي

گروه علوم اجتماعی در بهمن ماه 1348 با دو نفر عضو هیات علمی تاسیس شد و درس جامعه شناسی عمومی را برای کلیة گروه های آموزشی دانشگاه و دروسی را تحت عنوان کهاد برای دانشجویان برخی از گروه های دانشکده ادبیات تدریس می کرد. در سال 1351 دورة شبانه آغاز به کار نمود و در سال 1358در دو دورة روزانه و شبانه با ایجاد گرایش دبیری علوم اجتماعی فعالیت خود را گسترش داد و در سال 1362 گرایش پژوهشگری اجتماعی در مقطع کارشناسی نیز راه اندازی شد. در سال 1397 رشته پژوهشگری به جامعه شناسی تغییر نام یافت و در حال حاضر تعداد 170 دانشجوی کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.
دورة کارشناسی ارشد جامعه شناسی در سال 1370 با تعداد پنچ نفر تاسیس گردید. در حال حاضر تعداد 77 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در سه رشته جامعه شناسی، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده ومدیریت راهبردی فرهنگ مشغول به تحصیل می باشند.. دورة دکتری جامعه شناسی در سال 1374 با پذیرش تعداد سه نفر دانشجو تاسیس گردید و در حال حاضر تعداد 45 نفر دانشجو در مقطع دکتری جامعه شناسی در حال تحصیل می باشند.
مقطع دکتری جامعه شناسی شامل دو گرایش «جامعه شناسی اقتصادی و توسعه» و «جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران» می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/25
تعداد بازدید:
2477
Powered by DorsaPortal